Azure Virtual Desktop

Samuel Červenka

IT Systems Specialist

samuel.cervenka@alef.com

Azure Virtual Desktop je Platform as a Service (PaaS) cloudová služba, ktorá ponúka prístup k virtuálnej pracovnej stanici alebo priamo k aplikáciám cez internet, pričom nie je dôležité, z akého zariadenia sa k prostrediu pristupuje.

 Pripojenie si vyžaduje klienta vzdialenej plochy na koncovom zariadení, pričom podporované sú:

  • Windows Desktop klient,
  • Android a Chrome OS klient,
  • macOS klient,
  • iOS iPADOS klient,
  • Web klient,
  • Microsoft Store klient.

Veľkou výhodou Azure Virtual Desktop je funkcia multi-session, ktorá simuluje terminál server (jednu z funkcií) na bežnom operačnom systéme Windows 10. Štandardný scenár spočíva v tom,  že ak potrebujeme pristupovať na pracovnú stanicu s viacerými užívateľmi, potrebujeme Windows Server, pretože na Windows 10  môže v reálnom čase pristupovať iba jeden užívateľ. V tomto jedinečnom prípade vieme použiť Windows 10 pre prístup viacerých užívateľov v rovnakom čase. Užívatelia sa pripájajú na akúkoľvek dostupnú VM (raz sa môže jednať o VM A, druhýkrát to môže byť VM B). Táto funkcia je ekonomicky najvýhodnejšia.

Okrem multi-session máme možnosť single-session, kde sa užívatelia pripájajú k rôznym počítačom, ale vždy len po jednom. V prípade potreby je k dispozícii nastavenie permanentnej stanice pre konkrétneho užívateľa.

Azure Virtual Desktop ponúka vytváranie skupín aplikácií na nastavovanie užívateľských prístupov. Na základe týchto skupín môže užívateľ pristupovať k pracovnej ploche alebo priamo k určitým aplikáciám. Pre náročnejšie aplikácie na výkon môžeme priradiť skupinu aplikácií ku konkrétnemu virtuálnemu počítaču, ktorý má na to dostupné zdroje. Pri nenáročných aplikačných skupinách použijeme virtuálne počítače s nižším výkonom pre úsporu nákladov.

Na rozdeľovanie pripojení k jednotlivým počítačom môžeme zvoliť jednu z týchto stratégií:

  • Breadth first (škálovanie do šírky) – postupné obsadzovanie virtuálnych počítačov v rovnakom pomere.

  • Depth first (škálovanie do hĺbky) – zadefinujeme si maximálny počet užívateľov na stanici a následne sa obsadzuje prvá stanica do maxima (potom druhá, tretia..). Táto metóda má ekonomický zmysel v spolupráci so škálovaním pracovných staníc.


Ak máte záujem o bližšie informácie neváhajte nás kontaktovať. 

kontaktujte nás