Cisco Catalyst 1200 & 1300 Switches: Nová séria prepínačov pre malé a stredne veľké podniky

Branislav Macek

Systems Engineer • EC_BORDERLESS

S neustále vyvíjajúcim sa podnikateľským prostredím – od zmien k hybridnému pracovnému prostrediu a digitalizácií –  očakávajú malé a stredne veľké podniky významný posun v spôsobe podnikania.

Cisco Catalyst 1200 a 1300 sú kombináciou cenovo dostupných, spoľahlivých  a jednoducho nasaditeľných prepínačov s intuitívnym manažmentom pomocou centralizovaného nástroja Cisco Business Dashboard.

Rozšírené možnosti prepínania a zvýšená bezpečnosť ochránia Váš biznis a zabezpečia plynulý chod aplikácií a komunikáciu používateľov vo Vašej sieti.

  • Táto nová séria prepínačov nevyžaduje nákup licencie pre používanie a poskytuje aktualizácie softvéru bez ďalších dodatočných nákladov.
  • Prepínače majú obmedzenú doživotnú záruku s výmenou do nasledujúceho pracovného dňa.

  • Catalyst prepínače 1200 a 1300 prichádzajú na trh v 1 a 10 Gigabit Ethernet verziách a kombinácií od 8 po 48 portov.
  • Power over Ethernet (PoE+) modely znižujú spotrebu energie až o 58 % v porovnaní s predchádzajúcou generáciou (CBS, Catalyst 1000, úspora energie závisí od každého modelu)
  • Podpora stackovania Vám povolí pridať 8 zariadení do jedného manažovateľného systému až do 200 portov pre stack (Podpora stackovania platí pre modely s 10 Gigabit Ethernet uplinkami)
  • Pokročilé bezpečnostné funkcionality a obranné mechanizmy ako napr. IEEE 802.1X, ARP inspection a DHCP snooping vedia detekovať a zabrániť úmyselným sieťovým útokom.
  • Cisco Network Plug and Play riešenie poskytuje jednotný prístup k nasadeniu nových sieťových zariadení do infraštruktúry, bez pokročilejších IT znalostí.
  • Kompletný zoznam funkcionalít nájdete tu.

V prípade ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

kontaktujte nás