Cisco UCS X-Series Direct – čerstvá novinka priamo z Cisco Live

Marian Klas

Team Leader in Data Center

marian.klas@alef.com

6.februára 2024 spoločnosť Cisco predstavila verejnosti novinku pod názvom Cisco UCS X-Series Direct, ktorá rozširuje portfólio úspešného modulárneho systému Cisco UCS X-Series o novú dimenziu optimalizovanú pre „edge computing“ implementácie.

Cisco UCS X-Series Direct významne zjednodušuje prostredia dátových centier, implementáciu moderných aplikácií vďaka svojej schopnosti adaptovať sa na ich tažko predikovateľné požiadavky a zároveň poskytuje možnosť optimálneho škálovania pre nasadenia v pobočkách a vzdialených lokalitách. Umožňuje tiež dosiahnuť maximalistické biznis ciele a výsledky pri súčasnej minimalizácii požiadaviek na IT infraštruktúru v pobočkách.

Systém Cisco UCS X-Series Direct tvoria nasledujúce prvky:

 • Cisco UCS X9508 chassis – v budúcnosti pribudne možnosť rozšírenia systému o druhé chassis
 • 2x Cisco UCS Fabric Interconnect 9108 100G moduly integrujúce funkcionalitu Fabric Interconnect uzlov a Intelligent Fabric modulov – moduly sú osadené priamo v UCS X9508 chassis a poskytujú možnosť konektivity do externých LAN a SAN sietí prostredníctvom 1/10/25/40/100 GE, resp. 8/16/32G Fibre Channel rozhraní
 • Jeden alebo viac blade server modulov:
  • až do 8x Cisco UCS X210c M6/M7 server modulov s 2x CPU päticami
  • až do 4x Cisco UCS X410c M7 server modulov so 4x CPU päticami
  • čoskoro pribudnú nové blade servery M8 generácie
 • Management system:
  • Cisco InterSight Infrastructure Service – preferovaný režim
  • Cisco UCS Manager – možnosť určená pre „legacy“ prostredia
 • Voliteľné prvky:
  • Cisco UCS 9416 X-Fabric moduly
  • Cisco UCS X440p PCIe modul s podporou až do 4x GPU (vyžaduje spoločnú implementáciu s UCS 9416 X-Fabric modulom

Obrázok č. 1 – Cisco UCS X-Series Direct systém a možnosti jeho konektivity

Typické príklady použitia zahŕňajú:

 • AI/ML s možnosťou nasadenia až do 6 kompaktných GPU, resp. až do 2 plnoformátových GPU per blade server
 • Ochrana dát s využitím NVMe úložísk zabezpečujúca ochranu a rýchlu obnovu kritických dát v prípade výpadkov alebo ransomware útokov
 • Hyperkonvergované infraštruktúry
 • VDI riešenia s voliteľnou GPU akceleráciou
 • Natívne cloudové kontajnerové riešenia s podporou pre Red Hat OpenShift Container Platform
 • Virtualizované prostredia (napr. VMware vSphere)
 • Konvergované infraštruktúrne riešenia integrujúce podnikové úložiskové systémy od najvýznamnejších výrobcov