Cisco UCS X-Series – revolúcia v evolúcii

Marián Klas

Team Leader in Data Center

marian.klas@alef.com

2.júna 2021 predstavila spoločnosť Cisco svetovej verejnosti najvýznamnejšiu a najrozsiahlejšiu inováciu v rámci Cisco Unified Computing System portfólia od čias jeho uvedenia na trh v roku 2009. Túto revolúciu v evolúcii reprezentuje úplne nový modulárny systém Cisco UCS X-Series.

Jedným z kľúčových cieľov z ktorých vychádzal design pôvodného systému Cisco UCS bol dôraz na čo možno najvýraznejšie zjednodušenie prostredí dátových centier. UCS architektúra abstrahovala a vyňala správu a konfiguráciu zo samotných serverov a umiestnila ju do centralizovaných agregačných sieťových prvkov. Zjednodušila sieťovú infraštruktúru pozostávajúcu z viacerých špecifických sietí, nahradila ju jediným unifikovaným sieťovým prostredím za súčasného odstránenia nadbytočných sieťových vrstiev a ich náhrady jednoduchou topológiou zastrešenou jediným unifikovaným systémom.

Modulárny systém Cisco UCS X-Series posúva možnosti ďalšieho zjednodušovania na celkom nové úrovne:

 • Možnosť prevádzkovania a správy infraštruktúry z cloudu prostredníctvom cloud platformy Cisco Intersight (či už vo formáte SaaS alebo čoskoro tiež vo formáte Connected Virtual Appliance a tiež Private Virtual Appliance)
 • Možnosť pružnej adaptácie modulárneho systému podľa potrieb moderných aplikácií, ktoré sú implicitne prakticky nepredikovateľné a ich nároky na rozličné typy zdrojov sa môžu meniť značne dynamicky. Modulárny systém Cisco X-Series poskytuje možnosť skombinovať výpočtovú denzitu, výkon a efektivitu blade systémov s univerzálnosťou a rozšíriteľnosťou rack serverov a skonsolidovať všetky tieto požiadavky v rámci jedinej platformy.
 • Otvorenosť systému pre introdukciu nových, zatiaľ len prichádzajúcich technológií a redukcia rizika prostredníctvom modulárneho systému navrhnutého špecificky so zámerom zabezpečenia podpory pre budúce generácie procesorov, storage technológií, nevolatilných pamätí, akcelerátorov alebo budúcich možností interkonektivity (napr. CXL), vrátane zabezpečenia ich zvýšených nárokov na napájanie a chladenie.

Univerzálnosť a adaptabilita modulárneho systému UCS X-Series umožňuje zabezpečenie podpory pre široké spektrum aplikácií a workloadov prostredníctvom rovnakého typu servra, čím sa výrazne redukujú náklady na technickú podporu, zaškoľovanie obslužného personálu pri súčasnom zvýšení flexibility. Príklady podporovaných aplikácií a workloadov zahŕňajú:

 • Virtualizované workloady
 • Privátny cloud
 • Podnikové aplikácie
 • Databázové systémy
 • Infraštruktúrne aplikácie
 • Natívne cloud aplikácie
 • In-memory databázy
 • Big data cluster
 • AI/ML workloady s GPU akceleráciou
 • atď.

Portfólio produktov UCS X-Series predstavené 2.júna 2021 predbežne zahŕňa:

 • Chassis Cisco UCS X9508
 • Inteligentné fabric moduly Cisco UCS 9108
 • Blade server Cisco UCS X210c M6

Ďalšie detaily týkajúce sa nového modulárneho systému Cisco UCS X-Series sú k dispozícii na:

https://www.cisco.com/go/ucsx


V prípade ak sa chcete dozvedieť viac alebo si to rovno vyskúšať, neváhajte nás kontaktovať.

kontaktujte nás