Cisco Webex zariadenia certifikované pre Microsoft Teams

Patrik Frišo

Webex specialist

patrik.friso@alef.com

Spoločnosť Cisco sa kontinuálne sústredí na zlepšovanie hybridnej spolupráce. Ako z pohľadu bezpečnosti tak aj z pohľadu zavádzania nových technológií a spôsobu zjednodušenia a zefektívnenia tohto druhu práce.

Pod pojmom hybridná spolupráca máme na mysli spoluprácu a komunikáciu ľudí, ktorí sa fyzicky nenachádzajú na jednom mieste. Približne 85% organizácií používa pre takéto účely viac než jednu online komunikačnú platformu na dennej báze. Používanie viacerých platforiem vedie často k diskomfortu používateľa a pri nesprávnom hardvérovom vybavení vie negatívne ovplyvniť jeho produktivitu. Určite ste už zažili „meškanie“ na online stretnutie z dôvodu nekompatibility vášho systému alebo náročnosti jeho obsluhy. Cieľom novej generácie videokonferenčných zariadení od spoločnosti Cisco je tieto problémy eliminovať.

Nová generácia konferenčných zariadení od spoločnosti Cisco je postavená na operačnom systéme, ktorý je založený na stratégii OPEN PLATFORM. Daný operačný systém sa vyznačuje otvorenosťou. Koncovým používateľom ponúka používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré im umožňuje pripojenie zasadačky do online priestoru rôznych online platforiem. Medzi najvýznamnejšie podporované platformy môžeme zaradiť Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Meet, Zoom a externý systém postavený na SIP štandarde (napr. BlueJeans, lifesize, GoToMeeting, Plycom atď.). Hlavný potenciál benefitov OPEN PLATFORM stratégie je dostupný v prípade ak sú zariadenia registrované pod Cisco Webex platformu.

Horúcou novinkou je, že vybrané modely novej generácie sú certifikované Microsoftom ako video zariadenie pre komunikačnú platformu Microsoft Teams. Znamená to, že zariadenie je možné natívne registrovať pod M365 subskripciu a pristupovať k výhodám, ktoré Microsoft ponúka v rámci nej. Pre Microsoft Teams používateľov je vďaka tomu prístup ku kombinácii benefitov, ktoré ponúkajú prémiové Cisco video konferenčné zariadenia a M365 platforma. Ako príklad môžeme uviesť využívanie umelej inteligencie, ktorá sa nachádza v Cisco zariadeniach a plynulé prechádzanie medzi online stretnutiami, ktoré sú poskytované platformami  Webex, MS Teams alebo Zoom.

Dosiahnutá Microsoft certifikácia zariadení, umožňuje ich registráciu pod M365 platformu a tým umožní prístup Microsoft Teams, Cisco Webex a ZOOM stretnutiam.

Podporovaná je aj duálna registrácia pod Cisco Webex a M365 platformu, ktorá umožňuje natívny prístup k Cisco Webex a Microsoft Teams platformám a zároveň prístup k ZOOM stretnutiam.

Microsoft certifikácia sa týka nasledovných video konferenčných zariadení a periférií:

Videokonferečné zariadenia certifikované pre MS Teams : 

Cisco Desk Pro

Personálne zariadenie alebo zariadenie ideálne do malých zasadačiek so sedením do dvoch používateľov

Cisco Room Bar

Videokonferenčné zariadenie ideálne do malých zasadačiek so sedením do 5 používateľov

Cisco Board Pro 55 a Cisco Board Pro 75

Videokonferenčné zariadenia s dotykovou 55“/75“ zobrazovaciu jednotkou, ktorá vie slúžiť ako digitálna tabuľa

Cisco Room Kit Pro a EQ

Videokonferenčné zariadenie vhodné pre pripojenie do online stretnutia väčších zasadačiek

Cisco Room Navigator

Ovládací prvok k Room Bar, Room Kit EQ alebo Board

Cisco Room Navigator Wall Mount

Ideálny prvok pre potreby rezervácie miestnosti

K dispozícii sú aj MS Teams certifikované periférne zariadenia, ktoré posunú vašu používateľskú skúsenosť na vyššiu úroveň aj v prípade ak sa k online stretnutiam musíte pripájať z vášho notebook-u alebo počítača.


V prípade ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

kontaktujte nás