Cisco, NetApp, F5, Flowmon Networks - datacentrové technológie pre privátny, verejný alebo hybridný cloud.

Ponúkame flexibilné a agilné technológie na vybudovanie dátového centra s výhodami rýchleho a efektívneho nasadenia aplikácií s rýchlou odozvou, orchestráciou a monitoringom. Nami ponúkané riešenia partnerom umožnia odlšiť sa od konkurencie. Všetci naši dodávatelia predávajú výhradne cez partnerov, nikdy Vás neohrozia priamou ponukou na zákazníka.  


Cisco Data Center architektúra

 • Moderná infraštruktúra Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) prínáša inovácie do infraštruktúry dátového centra na báze centralizovanej automatizácie a modelu s efektívnou možnosťou definovania pravidiel pre aplikačné profily.
 • Cisco je 2. najväčší celosvetový dodávateľ blade serverov (v USA 1. najväčší) s modernou architektúrou na báze stateless computingu.
 • Cisco servery ponúkajú vyše 100 bechmarkových rekordov v širokej škále od syntetických, aplikačných, po virtualizačné rekordy vo výkone

NetApp Storage System

 • NetApp Data ONTAP je celosvetovo #1 najrozšírenejší storage OS
 • NetApp je prvé skutočne unifikované diskové pole na svete
 • NetApp storage používa 96% zo zoznamu FORTUNE 100 najúspešnejších spoločností sveta
 • FlexPod je validovaný komplet serverov Cisco a storage NetApp pre rýchle a efektívne nasadenie celej škály podnikových aplikácií ako sú Oracle, Microsoft, VmWare, SAP, Hadoop a ďalšie
 • NetApp ponúka inovácie v podobe plne virtualizovaných polí radu FAS na báze ONTAP Cluster-Mode OS

F5 Networks

 • F5 je lídrom v akcelerácii a zabezpečení aplikácií na báze ADN (Application Delivery Networks)
 • F5 riešenie používa 48 zo zoznamu FORTUNE 50 najúspešnejších spoločností sveta
 • Unikátny F5 iRules skriptovací nástroj dokáže definovať vlastné udalosťami riadené pravidlá, ktoré ideálne upravujú to ako bude sieťová prevádzka aplikácií príjmaná, podrobená inšpekcii, následne trasformovaná a smerovaná.

Tech blog