ENCS platforma ako súčasť SD-WAN architektúry

Milan Uhrin

Systems Engineer, EC

milan.uhrin@alef.com

Cisco SD-WAN technológia sa postupne etabluje aj na slovenskom trhu. K početným výhodám Cisco SD-WAN architektúry patrí aj podpora Enterprise Network Compute System (ENCS) platformy, ktorú môžeme integrovať do SD-WAN architektúry.

S platformou Cisco ENCS 5000 je možné nasadiť rôzne sieťové služby behom niekoľkých minút. Jedná sa prakticky o server s vlastnou virtualizačnou platformou Cisco Enterprise Network Functions Virtualization Infrastructure Software (NFVIS) s integrovaným switchom, virtuálnym smerovačom, virtuálnym firewallom a virtuálnym Wireless LAN Controllerom. ENCS sa môže nasadiť buď do tradičnej WAN siete, alebo môže byť integrovaný do Cisco SD-WAN architektúry – v takom prípade plne využíva výhody Cisco SD-WAN technológie, ako je napríklad Zero-touch nasadanie, resp. konfigurácia zariadenia prostredníctvom šablón vo vManage.

Cisco 5000 produktová rada

Cisco 5100 Enterprise Network Compute System (ENCS)

 

Cisco 5400 Enterprise Network Compute System (ENCS)

Bližšie informácie o ENCS 5100 a 5400 nájdete v produktovom liste:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/5400-enterprise-network-compute-system/datasheet-c78-738512.html

Cisco ponúka prostredníctvom ENCS platformy nasledovné sieťové virtuálne prvky:

  • Virtuálny smerovač Cisco Integrated Services Virtual Router (ISRv)
  • Virtuálny SD-WAN Smerovač Cisco vEdge (vEdge)
  • Virtuálny firewall Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv)
  • Virtuálny firewall Cisco Firepower ™ Next-GenerationFirewall Virtual (NGFWv)
  • Virtuálny Wireless LAN Controller (vWLC)
  • Optimalizácia WAN siete Cisco Virtual Wide Area Application Services (vWAAS)

ENCS platforma je otvorená multivendor prostrediu. Spoločnosť Cisco umožňuje konkurenčným vendorom participovať na vytváraní sieťovej virtuálnej infraštruktúry a zaručuje interoperabilitu medzi jednotlivými virtuálnymi prvkami prostredníctvom certifikovaných Virtual Network Functions (VNF).

Nástroj ENCS sizing tool vám pomôže zhromaždiť Vaše požiadavky ( napríkad aký bandwidth využívate na smerovači či na firewalle, prípadne či plánujete využiť 3rd party VNF) a odporučí konkrétnu ENCS platformu.

https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/encs/index.html

Pokiaľ Vás toto riešenie zaujalo, neváhajte kontaktovať

 kontaktujte nás