Spoločnosť Cisco v podobe Enterprise Networks architektúry ponúka konvergentný svet pevných a bezdrôtový sietí s unifikovaným manažmentom, komplexné prvky sieťovej bezpečnosti, prepínače a smerovače pre akékoľvek scenáre použitia ako i manažment nástroje s centrálnym riadením a reportingom pre celú sieť.


Ako reinštalovať diskové pole
  • Cisco dodáva až 70% všetkých dodávok prepínačov na svete podľa štatistík analytickej spoločnosti Gartner
  • Cisco dodáva až 70% všetkých podnikových wireless sietí na svete podľa štatistík analytickej spoločnosti Gartner
  • Cisco pri návrhu a dodávkach svojich sieťových produktov presadzuje stratégiu, kde patrí k 1., resp. 2. najväčšiemu, či najinovatívnejšiemu dodávateľovi pre daný trh produktov
  • pre oblasť Next Gen Security riešení patrí Cisco SourceFire podľa Gartner a NSS Labs k najinovatívnejším riešeniam pre aktuálne bezpečnostné hrozby nového typu, spolu s označením najefektívnejšieho bezpečnostného riešenia s najnižšími nákladmi na prenesený MB dát.
  • v oblasti smerovačov patrí Cisco k priekopníkom prinášajúcim ako prvý na trh inovatívne technológie ako 40GE a 100GE Ethernet ako i bohaté portfólio smerovačov s integrovanými službami pre bezpečnosť, zjednotenú komunikáciu a kolaboráciu a computing, čím šetria zákazníkom prostriedky za ďalšie zariadenia.
  • v oblasti nového konceptu sietí SDN (Software Defined Networks) patrí Cisco k prvým dodávateľom, ktorí ponúkajú skutočné dodateľné produkty rady Nexus 9000 pre ACI (Application Centric Networks). V takých sieťach podľa novej paradigmy určujú priority aplikácie a ich potreba rýchlej a bezpečnej odozvy v sieti, kde sieťové kontrolery určujú inteligenciu siete a podriadené komponenty ako prepínače preberajú pravidlá a politiky z centrálneho kontrolera.