F5 webinár DDoS útoky - Ako fungujú a ako sa proti nim chrániť

F5 webinár DDoS útoky - Ako fungujú a ako sa proti nim chrániť

Chcete sa dozvedieť ako fungujú DDoS útoky a ako sa proti nim chrániť? DDoS (Distributed Denial of Service) útoky ohrozujú podniky, môžu poškodiť firemnú povesť a viesť k finančným stratám. A keď náhle prídu, spôsobujú pot na čele skoro každému vo firme. Botnety majú neobmedzené možnosti z pohľadu sily a typu útoku.

V kombinácii za pár dolárov dostupnými službami "DDoS útok na prenájom" predstavujú hrozbu väčšiu než kedykoľvek predtým. DDoS útoky tiež môžu slúžiť ako dymová clona pre sofistikovanejšie aplikačné útoky, napr. S cieľom odcudzenia citlivých dát. Prvky DNS aj TLS nie sú často považované za súčasť aplikácie. Z pohľadu zraniteľnosti voči DDoS útokom a vplyvu na dostupnosť aplikácie majú ale rovnakú dôležitosť ako aplikačná infraštruktúra. V prípade útokov na HTTP (S) je potom kľúčová sofistikovaná ochrana, aby sme identifikovali a úspešne blokovali požiadavky útočníkov a zároveň neohrozili legitímnu prevádzku.


09.03.2021, od 14:00 do 15:00

Prihlásiť sa Uložiť do kalendára

Agenda:

  • ako vyzerá dnešna štruktúra DDoS útokov a aké sú výzvy spojené s ich zastavením
  •  ako u F5 funguje DDoS ochrana pre vektory na L3/4 i L7 OSI modele
  • ako F5 scrubbing centrum v cloud Silverline vie automaticky prevziať mitigáciu pokiaľ je útok väčší ako perimeter
  • ako s pomocou Silverline elegantne vyriešeite DDoS ochranu multi-cloud prostredí

Webinárom nás prevedie Martin Oravec, Solution Engineer, F5.

Program:

09.03.2021
od 14:00 do 15:00

Kontaktná osoba

Michal Bača,

michal.baca@alef.com

V prípade záujmu vyplňte, prosím, online prihlášku

Prihláška