F5 Bot Defense

Marek Zacharda

Systems Engineer, F5

marek.zacharda@alef.com

Prečo sa zamerať na ochranu proti Botom?

Ochrana proti botom je kritickým aspektom bezpečnosti siete, a existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste sa mali zamerať na túto oblasť.

 • Prevencia DDoS útokov: Boty často súčasťou distribuovaných útokov na službu (DDoS).

 • Ochrana webových aplikácií: Boty môžu byť využívané na neoprávnený prístup a škodlivé aktivity voči webovým aplikáciám.

 • Manažment botov: Nie všetky boty sú škodlivé. Je potrebné správne identifikovať a manažovať boty na základe ich aktivity a vedieť rozlíšiť škodlivých a legitímnych botov.

 • Dôležitá súčasť bezpečnostných politík: Ochrana proti botom je kľúčovou súčasťou širokého bezpečnostného rámca. Integrácia do vašich celkových bezpečnostných politík pomáha zabezpečiť konzistentné a spoľahlivé riešenia.

 • Snímanie a analýza botovej aktivity: Tieto informácie môžu byť využité na vytváranie správ a reakcií na nové vývojové hrozby.

 • Ochrana pred stratou údajov: Boty môžu byť využívané na šírenie malvéru, krádež údajov alebo iné kybernetické hrozby. Je potrebné pomôcť chrániť citlivé údaje pred neoprávneným prístupom a distribúciou.

 • Zabezpečenie API: V súčasnej digitálnej ekonómii sú API často terčom botov. Je potrebné poskytovať ochranu API prostredníctvom rôznych bezpečnostných funkcií, vrátane identifikácie a prevencie botov.

 • Infraštruktúrne náklady: Často aktivity škodlivých botov nám zahltia zdroje pre prevádzku našej infraštruktúry v cloude, alebo licenčné obmedzenia v onprem.

 • Automatizovane podvody: Sofistikovaní útočníci sa zameriavajú na biznis logiku zákazníkov. Snažia sa prestaviť nástroje, aby boli voči bežným mitigačným technikám bezcenné. Vedieť to k podvodom a znižuje to dôveryhodnosť u zákazníka a reputácií značky.

Porovnanie funkcionalít na ochranu proti botom cez F5 riešenia

 • XC základný balíček - detekcia a blokovanie na základe BOT signatúr.
 • NGINXplus App protect - Anti Automation modul(Bot Mitigation)
 • BIGIP AWAF - pokročilá ochrana voči botom pomocou signatúr a aj pomocou overovaním klienta (CSID-javascriptu).
 • XC Bot Defense balíček Standard/Premium - (bývalý Shape) - Vlajková loď F5-tky na ochranu proti Bot-om. https://www.f5.com/cloud/products/bot-defense

Hlavné prednosti pokročilej ochrany proti Botom cez F5 XC

 • Jednoduchosť inštalácie: Predkonfugurované zjednodušené integrácie s onprem a cloud architektúrou.
 • ML a behaviorálne analýzy: Poskytujú efektívne pokročilé analýzy s takmer nulovou chybovou detekciou.
 • Ochrana API, web a mobilnými aplikáciami: Zlepšujú používateľskú skúsenosť ochranou pre zákazníkov z viacerých zdrojov.
 • Vysoko obfuskovaný zdrojový kód: Pokročilá obfuskovanie kódu, chráni voči reverzného inžinieringu a obchádzajú zbieraniu kódu.

Ako nakonfigurovať ochranu proti Botom na cez F5-tku ?

1. Základná ochrana sa dá realizovať:

2. Štandardná Bot ochrana

 • BIGIP Adwance WAF modulu
 • BIGIP a integrácia so Standard Bot Defense balíčkom v XC (Distributed Cloud)

3. Pokročilá Bot ochrana v Distributed Cloud - BIGIP a integrácia so Advanced Bot Defense balíčkom v XC (Distributed Cloud) - XC Advanced Bot Defense baliček

Integrácia XC Bot Defense a BIGIP

Alt text