Hyperflex končí, prichádza Nutanix na Cisco UCS serveroch

Peter Frasch

Data Center Systems Engineer

peter.frasch@alef.com

Isto ste už zachytili informáciu, že Cisco HyperFlex riešenie končí. Pri takýchto udalostiach vždy vzniká mnoho otázok, napríklad ako ďalej s existujúcimi implementáciami, alebo ako ďalej s novými implementáciami. Nejaké odpovede na tieto otázky už sú dnes k dispozícii. No základnou odpoveďou je odporučenie Cisco v znení: Cisco HyperFlex je nahradený riešením spoločnosti Nutanix bežiacim na Cisco UCS serveroch.

Pre získanie technických informácií o migrácii do Nutanix + Cisco UCS z pohľadu Cisco začnite tu.

Pre získanie technických informácií o migrácii do Nutanix + Cisco UCS z pohľadu Nutanixu začnite tu.