Microsoft

Miroslav Ardon

Microsoft BDM

miroslav.ardon@alef.com

ALEF Distribution SK je distribútorom aj v licenčnom programe Cloud Solution Provider - CSP, nový model poskytovania riešení spoločnosti Microsoft, kde sa pozornosť sústreďuje z oblasti licencovania produktov spoločnosti Microsoft do oblasti poskytovania integrovaných a prispôsobených riešení pre potreby trhu.

Ponúkame licencie v týchto licenčných programoch

1/ Licencie: OPEN

Open license:

 • Zmluva s platnosťou 2 roky, platba vopred
 • Zmluva obsahuje trvalé licencie aj predplatné spoločnosti Microsoft
 • Po zadaní objednávky sú licencie dostupné na platforme Microsoft VLSC - zákazník tu nájde licencie a aktivačný kľúč produktu. Prístup je založený na e-mailových adresách uvedených pri objednávke.

Open Value:

 • Zmluva s platnosťou 3 roky, ročnou platbou (3 splátky) alebo vopred
 • Zmluva obsahuje trvalé licencie aj predplatné spoločnosti Microsoft
 • Licencie budú k dispozícii na platforme VLSC

Open Value Subscription:

 • Prenájom licencií s platnosťou 3 roky, ročná platba (3 splátky)
 • Zmluva obsahuje trvalé licencie aj predplatné spoločnosti Microsoft
 • Licencie budú k dispozícii na platforme VLSC

2/ Licencie: Cloud Solution Provider (CSP):

 • Program, ktorý umožňuje rýchle poskytovanie cloudových služieb v mesačnom alebo ročnom platobnom modeli
 • Obchodný model: Microsoft - CSP Distribútor - Predajca - koncový užívateľ
 • Predplatné: Microsoft 365, Dynamics CRM a AX, EMS, Windows 10 Enterprise Upgrade, Azure. Predplatné sa delí na:
  • Licensed based (Microsoft 365 a individuálne plány služieb od M365, EMS, Intune, Windows 10, Azure Active Directory, Azure Rights Management) platba vopred za zakúpené licencie
  • Usage based (platforma Azure) - v tomto prípade sa platí za služby použité v predchádzajúcom mesiaci
  • Dodací model: prostredníctvom platformy ALEF CSP
  • Fakturácia: jedna faktúra za mesiac za všetky predplatné objednané do jedného mesiaca

3/ Licencia: ISV Royalty:

Umožňuje spoločnostiam zaoberajúcim sa vývojom softvéru ponúkať kompletné softvérové riešenie integráciou produktov spoločnosti Microsoft do vlastných vyvíjaných aplikácií.

Čo ponúka program?

 • Možnosť ponúknuť zákazníkom kompletné riešenie.
 • Možnosť znížiť náklady na inštaláciu, konfiguráciu, aktualizáciu a podporu.
 • Licencie je možné zakúpiť za výrazne nižšie ceny (v porovnaní s existujúcimi cenami v súčasných licenčných programoch).
 • Prístup k starším verziám produktov spoločnosti Microsoft počas ďalších 24 mesiacov od dátumu vydania nových verzií

Široká škála dostupných produktov:

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Microsoft BizTalk Server
 • Microsoft Exchange Server
 • Microsoft Office
 • Microsoft Project Server
 • Microsoft SharePoint Server

Podmienky pre vstup do ISV Royalty program

 • Vlastníte aplikáciu, ktorá využíva technológie spoločnosti Microsoft
 • Aktívny účet na platforme Microsoft Partner Network
 • Vyplňte a podpíšte registračné formuláre v ISV Royalty
 • Dodržiavajte licenčné podmienky spoločnosti Microsoft
 • Mesačná správa o stave licencií

ALEF, VÁŠ MICROSOFT PARTNER VÁM PONÚKA

Cloud Computing

Cloud computing je forma používania IT služieb ako sú servery, úložisko, databázy, software atd., ktorá je prístupná cez internet. Microsoft Azure je jedným z globálnych lídrov v oblasti verejného cloudu (IaaS, PaaS, SaaS).

Platformy pre cloud computing, ako je Azure, majú tendenciu byť  v niektorých prípadoch lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a flexibilnejšie ako miestne servery. S cloudom takmer prestali existovať problémy, ako prestoje kvôli údržbe, krádeže alebo poškodenie. V Azure môžete pri zmene potrieb škálovať svoje výpočtové a úložné prostriedky oboma smermi takmer okamžite. Taktiež obvykle platíte iba za používané služby (Pay-as-you-go), čo poskytuje úroveň pohodlia a riadenie nákladov, ktoré je takmer nemožné dosiahnuť pomocou lokálnej infraštruktúry.

Vďaka našim skúsenostiam v oblasti tradičnej on-premise infraštruktúry vieme využiť tiež stratégie tzv. hybridného IT, pri ktorého implementácii využívame technológie našich dodávateľov – lídrov na trhu (Cisco, NetApp, F5 a podobne). V rámci produktov Microsoft sa zaoberáme taktiež migráciami do prostredia Microsoft 365, či už zákazník zvolí full cloud migráciu alebo hybridný scenár zahrnujúci využitie fyzické infraštruktúry.


Strategie & PoC

 • Cloudová stratégia
 • TCO kalkulácia
 • Proof of Concept


Professional Services

 • Design, architektúra & implementácia
 • Adopcia Office 365
 


Managed Services

 • Doručenie subskripcie do CSP
 • Podpora v lokálnom jazyku
 • Optimalizácia cloudového prostredia


Training

 • Kompetenčné centrum
 • Microsoft školenia

 

 V prípade ak potrebujete konzultáciu

 kontaktujte nás