NetApp EF300 a NVMe/FC v prostredí VMware

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

V rámci jedného komplexného projektu sme pre splnenie požiadaviek na storage infraštruktúru navrhli ich pokrytie diskovým poľom NetApp EF300. V dodávke bolo aj niekoľko ďalších diskových polí rady E-Series, ktoré pokrývali ostatné kapacitné a výkonové požiadavky projektu, ale all-flash diskové pole NetApp EF300 poskytuje optimálny výkon pri vysokých požiadavkách IO výkonu pri náhodnom aj sekvenčnom pracovnom zaťažení s veľmi nízkou odozvou 250 μs aj pri nízkom počte NVMe SSD diskov.

Aj keď požiadavky projektu vyžadovali iba pripojenie prostredníctvom FC protokolu a SAN switchov, rozhodli sme sa poskytnúť maximum výkonu, ktoré sú schopné poskytnúť NVMe disky osadené v diskovom poli EF300.

EF300 podporuje pre pripojenie hostov nielen FC protokol, ale aj NVMe/FC protokol, ktorý využíva tú istú fyzickú infraštruktúru ako FC protokol. Najnovšie verzie VMware tiež podporujú protokol NVMe/FC a tak padlo rozhodnutie pripojiť EF300 k VMware bežiacom na Cisco UCS serveroch prostredníctvom protokolu NVMe/FC.

Museli sme si samozrejme dať pozor na niektoré špecifiká VMware. Aj keď diskové pole EF300 natívne podporuje veľkosť bloku 4KB, ktorý je preferovaný pre NVMe disky, nakoľko potrebuje menej miesta na metadata, VMware ESXi stále ešte nepodporuje bloky s veľkosťou 4KB pre externé storage zariadenia. Naštastie operačný systém SANtricity od verzie OS 11.70 má 512-byte emuláciu (512e). Táto vlastnosť umožňuje podporu VMware pre diskové polia NetApp rady EF.

A tak po nastavení zónovania na SAN switchoch a vytvorení LUNov pre VMware na Netapp diskovom poli EF300 sa všetky LUNy automaticky objavili vo VMware prostredí a boli na nich vytvorené datastory pre aplikácie s najvyššími  výkonnostnými požiadavkami na storage prostredie.

Použité verzie SW:

Na Cisco UCS serveroch boli použité VMware produkty verzie 8.0.2.

Na EF300 bol nainštalovaná verzia SANtricity 11.80GA

 

Peter Frasch, Igor Juran


V prípade ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

kontaktujte nás