Novinky pre ISV – nezávislých dodávateľov softvéru, partnerov Microsoftu

Denis Gálffy

Microsoft BDM

denis.galffy@alef.com

Solution Partner with certified software designation

Microsoft od 20.3.2024 pridal možnosť uchádzať sa o tzv. Solution Partner certifikáciu pre oblasť „certified software designation“ teda už aj pre ISV partnerov v rámci programu Microsoft AI Cloud Partner Program.

Designácia môže pomôcť partnerovi odlíšiť sa a získať tak konkurenčnú výhodu v podobe dôveryhodného riešenia, certifikovaného Microsoftom.

Všetci partneri sa vedia uchádzať o designáciu po prihlásení sa do MS Partner Centra, pre viac informácii ohľadom postupu, nárokov a benefitov nájdete na: Introduction to Solutions Partner with certified software designations - Partner Center | Microsoft Learn

Obnova “ISV Success” benefitov

ISV partneri, ktorí využívajú benefity v rámci úvodnej 12 mesačnej periódy, budú môcť obnoviť tieto benefity aj na ďalšie 12 mesačné obdobie. Možnosť obnovenia bude dostupná v 30 dňovej lehote pred vypršaním aktuálne platného balíka benefitov.

Pre informácie ohľadom uchádzania sa o benefity, podmienok a predĺženia, navštívte: Build and publish with ISV Success - Partner Center | Microsoft Learn

V prípade ak ste spoločnosť, ktorá sa venuje softvérovému vývoju a vyvíjate produkty založené na technológiách od Microsoftu, postup, podmienky a benefity zo vstupu do ISV Success programu nájdete na:
Build and sell your solutions— with the Microsoft AI Cloud Partner Program


V prípade ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

kontaktujte nás