Nový GPU modul do Cisco UCS X-Series blade riešenia

Peter Frasch

Data Center Systems Engineer

peter.frasch@alef.com

UCS X-Series riešenie je blade riešenie 2.generácie od spoločnosti Cisco. Cisco oznámilo nový blade modul do X9508 chassis v rámci X-Series riešenia. Jedná sa o UCS X440p PCIe Node, ktorý je možné osadiť dvomi, alebo až štyrmi GPU kartami od spoločnosti NVIDIA rôzneho typu. V budúcnosti sú v roadmape aj memory a storage blade moduly.

Ide o modul, ktorý spolu s X210c výpočtovým blade modulom tvoria jeden výpočtový uzol. PCIe modul umožňuje rozšíriť osadenie  X210c modulu ďalšími GPU kartami. Pokým samotný X210c modui je možné osadiť dvomi výhradne T4 GPU kartami od NVIDIA, pridaním X440p PCIe modulu do susedného slotu v X9508 chassis je možné pridať ďalšie štyri T4 GPU karty. Teda X210c výpočtový modul spolu s X440p PCIe modulom pracujú ako jeden server so šiestimi osadenými T4 GPU kartami.

V prípade potreby použiť iný typ GPU karty, je ich možné osadiť výhradne v X440p PCIe module, v počte maximálne 2 kusy, lebo X210c podporuje jedine T4 GPU karty. Takže ak osadíme PCIe modul GPU kartami A40, alebo A16, či A100, X440p PCIe modul spolu s X210c výpočtovým modulom vytvoria jeden server osadený dvomi A16/A40/A100 GPU kartami. Kombinácia GPU kariet rôznych typov v jednom PCIe module spriahnutého s jedným X210c výpočtovým modulom nie je podporovaná.

Prepojenie X210c modulu a X440p PCIe modulu je realizované cez X-Series modul s označením X9416. V podstate ide o premostenie dvoch susedných blade modulov cez PCIe Gen4 (x16 lanes) rozhranie s dátovou kapacitou 31,5 GB/s. X9416 modul je PCIe Gen 5 ready. Teda, v budúcnosti, po osadení nových Cisco blade modulov komunikujúcich cez X-Series už rozhraním PCIe Gen 5 s inými modulmi nebude potrebné meniť X- Series modul za novší kus hardvéru, no dátová kapacita X-Series sa napriek tomu zdvojnásobí.


Ak máte záujem o bližšie informácie neváhajte nás kontaktovať. 

kontaktujte nás