Nový Wi-Fi 6E prístupový bod: 6GHz vo vonkajšom prostredí

Michal Mardiak

Systems Engineer Infrastructure

Michal.Mardiak@alef.com

Portfólio Wi-Fi 6E prístupových bodov od spoločnosti Cisco je už pomerne široké no nedávno Cisco predstavilo ďalší prírastok. Nový WAP nesie označenie Catalyst 9163E a ako sme si zvykli pri rade Catalyst 916x, jedná o WAP s podporou Wi-Fi 6E, teda Wi-Fi 6 v 6GHz pásme.

Tento WAP má však špecifické určenie, jedná sa o prvé Wi-Fi 6E WAP určené do vonkajšieho prostredia. Prichádza aj s možnosťou pripojenia externých antén pre čo najvyššiu flexibilitu pri nasadení. Catalyst 9163E má 5 rádií, pričom na prenos klientskych dát slúžia rádiá MIMO 2x2:2 v 2,4GHz, v 5GHz ako aj v 6GHz pásme. Nakoľko však v Európe zatiaľ nie je dovolené používanie Wi-Fi 6E WAP vo vonkajšom prostredí, v prípade jeho nasadenie u nás, tak bude 6GHz rádio vypnuté. Ostatné rádiá však budú fungovať bez obmedzení. Navyše budete môcť využívať aj jeho ostatné skvelé funkcionality ako napríklad CleanAir Pro.

Ako je už dobrým zvykom pri WAP od spoločnosti Cisco tak aj pri Catalyst 9163E platí, že sú kompatibilné so staršími držiakmi, takže výmena WAP je naozaj jednoduchá. Pre napájanie vám postačí 802.3at bez redukcie rádiových schopností.

Catalyst 9163E je podporovaný už len na kontroléroch Catalyst rady 9800 od verzie IOS-XE 17.13, ktorý prináša ďalšie množstvo nových funkcionalít. EWC mód na Wi-Fi 6E WAP nie je podporovaný. Detailné informácie o WAP rady Catalyst 9163E nájdete v produktovom liste.

 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a radi vám pomôžeme so správnym výberom WAP pre vaše nasadenie.