Predstavujeme NetApp SnapCenter

Igor Juran

Pre-sales Systems Engineer - NetApp, EC

igor.juran@alef.com

SnapCenter je softwarový balík od NetAppu, ktorý sa zameriava na aplikačné a databázové zálohy s dôrazom na konzistenciu, verifikáciu, klonovanie a obnovu dát. SnapCenter software pozostáva zo SnapCenter Server časti a SnapCenter plug-in častí.

Ochrana dát patrí k top prioritám každého IT manažéra ale s rozvojom každej  organizácie narastá aj počet nasadených aplikácií a manažment bujnejúceho IT prostredia sa preto stáva skutočnou výzvou. Táto výzva je evidentná najmä vo firmách, kde sú nasadené rôzne aplikácie, databázy a backup špecialisti nie sú zároveň správcami storage zariadení.

Tradičné technológie zálohovania a obnovy dát sú založené na sekvenčnom prenose dát na zálohovacie zariadenia ako sú pásky alebo disky emulujúce páskové knižnice, bez využitia snapshot technológií. Výsledok je, že tieto technológie môžu byť pomalé a vyžadujú veľa systémových zdrojov. Uchovávať veľké množstvá dát je silnou stránkou týchto zariadení ale na druhej strane obnova iba malej časti dát môže byť komplikovaná a môže trvať dlhší čas.

 V súčasnosti má NetApp viacero produktov ako SnapManager®, SnapDrive®, Snap Creator® a Virtual Storage Console (VSC). Každý z týchto produktov je samostatne nainštalovaný na každom serveri kde je používaný. Okrem SnapCreator software, neexistuje pre tieto produkty rozhranie pre centrálny manažment. Každý produkt má iné manažment rozhranie a niekedy vykonávajú tú istú úlohu rôznymi spôsobmi. SnapCenter je centralizovaný server s jednotným rozhraním, ktoré podporuje plug-in moduly pre rôzne aplikácie, databázy, súborové systémy a hypervízory. Prostredníctvom SnapCentra je možné z jedného miesta inštalovať plug-in moduly na vzdialené servery a urobiť časový rozvrh pre monitorovanie, zálohovanie, verifikáciu dát, klonovanie a obnovovacie operácie. SnapCenter tiež používa centralizovaný systém prístupov, centralizované vytváranie reportov ako aj centralizovaný panel pre ovládanie všetkých plug-in modulov.

Ak by sme chceli porovnať SnapManager a SnapCenter plug-in moduly, tak najväčší rozdiel spočíva v tom, že každý SnapManager plug-in modul musí byť nainštalovaný samostatne na každý server, zatiaľ čo SnapCenter poskytuje jedno miesto so spoločným rozhraním pre centralizovanú vzdialenú inštaláciu plug-in modulov pre rôzne aplikácie, databázy, súborové systémy a hypervízory.

SnapCenter v súčasnosti obsahuje tieto plug-in moduly:

  • Plug-in pre Microsoft Windows - tento plug-in modul má na starosti zálohovanie, obnovu a klonovanie súborov vo Windows operačnom systéme. Tiež môže byť použitý na pridávanie ďalších volumov do Windows systému, pre zmenu veľkosti existujúcich volumov, vytváranie adresárov zdieľaných prostredníctvom CIFS (SMB), ako aj vytváranie a pripájanie diskového priestoru prostredníctvom iSCSI protokolu. Tento plug-in module je tiež potrebný pre zálohovanie MS SQL servera a MS Exchange servera.
  • Plug-in pre Microsoft SQL Server - tento plug-in modul riadi zálohovanie, obnovu a klonovanie MS SQL databáz.
  • Plug-in pre Microsoft Exchange Server - tento plug-in modul riadi zálohovanie, obnovu a klonovanie MS Exchange Server databáz.
  • Plug-in pre SAP HANA databázy - tento plug-in modul riadi zálohovanie, obnovu a klonovanie SAP HANA databáz.
  • Plug-in pre Oracle databázy - tento plug-in modul riadi zálohovanie, obnovu a klonovanie Oracle databáz.
  • Plug-in pre UNIX - tento plug-in modul je dodatočným komponentom potrebným pre Oracle plug-in. Tento plug-in modul nie je určený pre zálohovanie súborových systémov operačného systému Linux.

Okrem uvedených plug-in modulov poskytuje SnapCenter možnosť vytvorenia vlastných plug-in modulov a ich použitie spolu so SnapCentrom. Ako príklad je možné uviesť plug-in moduly pre DB2 a MySQL, ktoré sú dostupné na NetApp Automation Store a sú podporované NetApp komunitou. Integrácia s aplikáciami je prostredníctvom REST API.

SnapCenter môže byť nainštalovaný na fyzickom alebo virtuálnom serveri, na ktorom beží operačný systém Microsoft Windows. Manažovaný môže byť prostredníctvom GUI (HTML5) alebo prostredníctvom PowerShell cmdlets. Pre UNIX/Linux host servery je k dispozícii CLI (Command Line Interface).

SnapCenter môže byť nasadený aj ako vysoko dostupné riešenie použitím externého load balanceru (preferovaný load balancer je F5). Pre uloženie metadát používa zabudovanú MySQL databázu, ktorá beží na tom istom serveri ako SnapCenter a nie je potrebná samostatná inštalácia.

NetApp SnapCenter software je platforma pre priemyselnú centrálnu ochranu dát, ktorá je jednoduchá na použitie a bezpečne koordinuje a manažuje ochranu dát naprieč širokým spektrom aplikácií, databáz a súborových systémov. Je úzko integrovaný s podnikovými aplikáciami, kde úzko spolupracuje so špecifickými aplikačnými a dátovými tokmi. SnapCenter môže prispieť k urýchleniu vývoja databázových aplikácií, nakoľko chráni integritu dát a zjednodušuje manažment komplexných zálohovacích a obnovovacích procesov pre dáta.

 V prípade záujmu o túto technológiu

 kontaktujte nás