Miloš Kamenický

Miloš Kamenický

Team Leader Borderless
Expertné centrum

+421 2 49203849

Marek Zacharda

Marek Zacharda

Systems Engineer, F5
Expertné centrum

Security

Martin Jenčo

Senior Systems Engineer

martin.jenco@alef.com

Nastala doba modernej generácie cielených útokov, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie a zamerané na konkrétnu firmu, osobu. Vďaka rozmanitosti dnešných sietí je ochrana pred útokmi zložitý proces. Útočníci sa snažia infiltrovať do sietí, kde je ich ťažké lokalizovať alebo odstrániť ich kód.  Nespoliehajú sa pritom iba na počítače, ale aj ďalšie moderné nástroje – mobilné zariadenia či sociálne siete. Odhalenie infiltrácie vyžaduje komplexnejší prístup a vzájomnú koreláciu získaných informácií.

Portfólio IT security riešení v ponuke ALEFu prináša spoľahlivú a komplexnú ochranu založenú na ochrane pred útokom, počas útoku a po útoku.  Zároveň zohľadňuje potrebu rozdielneho prístupu pri ochrane:

  • komunikácie na internete,
  • komunikácie a prístupu v lokálnej sieti,
  • dátového centra,
  • priemyselných sietí,
  • koncových bodov a mobilných zariadení

Takýmto prístupom je možné efektívne odhaľovať aktuálne známe, ale aj neznáme hrozby.