Profesionálne služby

Vytvárame riešenia na mieru, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky zákazníkov.

 • Navrhneme koncepciu rozvoja siete a sieťových služieb
 • Vytvoríme detailný dizajn sieťových a komunikačných riešení
 • Implementujeme sieťovú a komunikačnú infraštruktúru
 • Poradíme vám pri čiastkových problémoch
 • Poskytneme odborné oponentúry projektov tretích strán
 • Vykonáme IT audity

Naši inžinieri sú pripravení vám poskytnúť služby z celého životného cyklu projektu:

 

Predpredajná podpora

Naši systémoví inžinieri sú pripravení poskytnúť vám predpredajnú podporu pre kompletné portfólio produktov  a riešení ktoré dodávame – od jednoduchých riešení pre malé firmy, až po high-end produkty. Predpredajnú podporu vieme zabezpečiť i u Vášho zákazníka, prípadne zorganizovať referenčnú návštevu, alebo návštevu Executive Briefing Center priamo u výrobcu.


 

Dizajn

Správne zadefinovaná otázka je polovica odpovede. Pri dizajne IT systémov je dôležité detailne poznať váš problém či požiadavky a na základe toho precízne plánovať. Pri návrhu IT riešení v oblasti komunikačných infraštruktúr, integrácie sieťových aplikácií a multimediálnych komunikácií dbáme na:

 • bezpečnosť a vysokú dostupnosť, aby ste sa na svoj systém mohli kedykoľvek spoľahnúť
 • flexibilitu a škálovateľnosť
 • jednoduchosť prevádzky

 

Implementácia

Sieť vo vašej firme uvedie do života náš tím špičkových systémových inžinierov. Výhody našich implementačných služieb: 

 • minimalizácia rizík prostredníctvom profesionálneho projektového manažmentu
 • dôraz na naplnenie dohodnutého harmonogramu, rozpočtu a špecifikácií
 • priebežné vyhodnocovanie projektu

 

Testovanie

Nielen pred uvedením do prevádzky, ale napríklad aj pri prejavoch nedostatočnej výkonnosti, je dôležité sieťovú infraštruktúru podrobne otestovať. Kontaktujte nás a budete prekvapený, čo súčasná technika dokáže zvládnuť iba úpravou konfigurácie.

 • Preveríme funkčnosť vašej novej siete
 • Nájdeme úzke miesta v sieti, ktoré negatívne ovplyvňujú dátovú priepustnosť
 • Navrhneme, ako sa dá vaše sieťové vybavenie využívať efektívnejšie
 • Bezpečnostným auditom posúdime, do akej miery je vaše sieťové prostredie bezpečné

 

Expertné konzultácie

Svet dátových komunikácií a produktov Cisco sa mení dynamickejšie ako kedykoľvek v minulosti. Držať krok s rýchlym vývojom je čoraz náročnejšie.

 • Potrebujete si ujasniť nové technologické pojmy?
 • Radi by ste zistili, ako môžu nové technológie mohli pomôcť vášmu biznisu?
 • Chcete prediskutovať nasadenie nových technológií v rámci vašej infraštruktúry?
 • Naši certifikovaný špecialisti (CCIE, CCNP, CCDP, CCSI) s praktickými skúsenosťami aj teoretickými znalosťami podporenými mnohoročným pôsobením v lektorskej oblasti sú pripravení fundovane zodpovedať vaše otázky.

Oblasti, ktoré pokrývame:

 • Systémy pre Unified Communications
 • IP telefónne systémy
 • Kontaktné centrá
 • Videokonferenčné riešenia
 • Kolaboračné systémy (intranet)
 • Výstavba dátových centier (Cisco/NetApp)
 • Virtualizácia v dátových centrách
 • Vývoj špecifických sieťových aplikácií