SQL Server 2022 - zmeny v licencovaní „virtuálok“ a nové ceny

Denis Gálffy

Microsoft BDM

denis.galffy@alef.com

Sú pre vás zmeny, ktoré urobila spoločnosť Microsoft v rámci licencovania produktu SQL Server v roku 2022 trochu mätúce? Poďme si ich teda objasniť.

Model licencovania virtuálok na jadrá (per core) je s SQL Server 2022 drahšie

Najprv si povedzme o hlavnej zmene, ktorú Microsoft urobil. Ak chcete licencovať SQL Server na jadrá virtuálok, od teraz budete potrebovať aktívny Software Assurance alebo využívať predplatné. V prípade, že máte Enterprise Agreement (EA), prostredníctvom, ktorého nakupujete SQL Server licencie, nič sa pre vás nemení, vzhľadom na povinný Software Assurance.

Uvediem príklad, v prípade menších spoločností s viacerými prevádzkami, často krát využívajú jeden server, na ktorom hostujú viacero virtuálok, jednou z nich môže byť aj SQL Server Standard (per core) databáza, pre jednotlivé prevádzky.

Používate trvalé licencie na podobný účel, konfiguráciu? Pri verzii SQL Server 2022 (per core) budete musieť mať zakúpený Software Assurance alebo predplatné licencií.

Ako to ovplyvňuje zákazníkov CSP?

Istá skupina zákazníkov, ktorí používajú licencie Cloud Solution Provider (CSP) môžu byť tiež dotknutí.

V CSP viete obstarať dva typy licencií: trvalé licencie a predplatné. Ak momentálne používate trvalé licencie v konfigurácii podobnej vyššie uvedenému príkladu, budete musieť prejsť na predplatné, ak chcete inovovať na SQL Server 2022 (per core). Trvalé licencie CSP teda nebudú fungovať v novom licenčnom modeli.

Nákup nových licencií, nové ceny

Príchodom novej verzie SQL Server 2022 sa zvýšila aj cena o 10 %. Zákazníkom budú v nasledujúcom období ceny upravené vzhľadom na navýšenie zo strany spoločnosti Microsoft.

V CSP môžete užívať predplatné licencií SQL 2022 nasledovným spôsobom:

  • Ročný, trojročný záväzok,
  • Mesačná, ročná platba, trojročná platba.

Cenové navýšenie zákazníci pocítia až pri dátume obnovy.

Server + CAL model

Pri tomto modeli licencovania zatiaľ zo strany Microsoftu nedochádza k zmenám, to znamená, že nebudete potrebovať predplatné alebo Software Assurance aby ste mohli prevádzkovať SQL Server 2022 na virtuálnom stroji formou serverovej licencie + calov.

Pozitívne na záver

  • Nová možnosť fakturácie Azure SQL.
  • S vydaním SQL Server 2022 prišla možnosť fakturácie Azure SQL podľa skutočnej spotreby. Cloudový fakturačný model je možné využiť cez službu Azure Arc, čo znamená, že je nevyhnutnou podmienkou pripojenie SQL Servera k Azure Arc.
  • Vďaka novému fakturačnému modelu, poskytne flexibilitu pre zákazníkov platiť len za to, čo spotrebujú, bez nutnosti veľkých vstupných investícií do licencií.

Ak máte záujem o bližšie informácie neváhajte nás kontaktovať. 

kontaktujte nás