Staňte sa partnerom

Spolupráca s našimi partnermi je nevyhnutnou súčasťou nášho rastu a úspechu. 

Vysoko si vážime dlhodobé partnerstvá, ktoré priamo ovplyvňujú naše každodenné pôsobenie na trhu. Vieme, že jedine korektná spolupráca s partnermi vedie k obojstrannému naplneniu vzájomných očakávaní a tým v konečnom dôsledku umožňuje dosiahnuť spokojnosť zákazníkov.

Pokiaľ hľadáte silného partnera v oblasti informačných technológií, venujte prosím pozornosť podmienkam nášho partnerského programu.