Unikátna integrácia Cisco SD-WAN a Microsoft 365

Milan Uhrin

Systems Engineer, EC

milan.uhrin@alef.com

Podľa Flexera 2021 State of the Cloud reportu* má aktuálne 82% spoločností zavedenú nejakú formu hybridnej cloudovej stratégie. Sieťoví inžinieri podieľajúci sa na jej implementácii vedia, že sa jedná o nemalú výzvu. 

Cisco SD-WAN architektúra však prináša pomoc z pohľadu škálovateľnosti a flexibility v cloudových stratégiách – či už hybridných alebo multicloudových. Cloudového riešenie Cloud OnRamp je natívnou súčasťou SD-WAN architektúry a je navrhnuté tak, aby bolo možné využívať identické pravidlá a zabezpečenie v rámci SD-WAN architektúry bez ohľadu na lokalitu. Rovnaké pravidlá teda platia tak pre cloud (Cloud OnRamp) ako pre inú pobočku. Cisco SD-WAN architektúra zároveň ponúka rozsiahle cloudové integrácie, ktoré umožňujú automatizovať bezproblémové pripojenie k akémukoľvek typu pripojenia – či už je to site-to-cloud alebo site-to-site. Jednou z najnovších integrácií je vylepšená integrácia Cisco SD-WAN s Microsoft 365 prostredníctvom vManage API. Jedná sa o tzv. Informované sieťové smerovanie (INR - Informed Network Routing).

Cisco SD-WAN Cloud OnRamp s Microsoft 365 poskytuje väčšiu kontrolu nad prenosom dát medzi pobočkami organizácie a SaaS providerom. Cisco je prvým SD-WAN výrobcom na svete, ktorý poskytuje informované sieťové smerovanie pre Microsoft 365. Táto služba umožňuje zbierať v reálnom čase telemetrické údaje a riešiť problémy s neoptimálnym výkonom pomocou automatizovaného algoritmu výberu cesty naprieč SD-WAN architektúrou. Umožňuje zároveň definovať priamy prístup do internetu (DIA – Direct Internet Access) na základe preddefinovaných bezpečnostných politík.

Cisco poskytuje pre používateľov Cloud OnRamp s Microsoft 365 aj ďalšie významné zlepšenie -  URL filtering (kategorizácia URL adries). Umožňuje vytvorenie samostatných pravidiel pre rôzne typy transportu dát do Microsoft 365, poskytuje teda podrobnejšiu kontrolu nad tokom dát do cloudu. Vytvorením rôznych parametrov pre rôzne typy transportu môžete smerovať premávku efektívnejšie podľa svojich potrieb a optimalizovať tak latenciu. V nasledovnom videu sa môžete oboznámiť detailnejšie s Cloud onRamp pre Microsoft 365:

Cloudová platforma Cisco SD-WAN, Catalyst 8000V, bola nedávno certifikovaná ako Miercom Performance Verified na základe jej vynikajúcej priepustnosti, škálovateľnosti, možností automatizácie Azure Virtual WAN a optimalizácie Microsoft 365. Spoločnosť Cisco je hrdá na to, že je certifikovaná ako sieťový partner Microsoft 365.


Radi Vás u nás privítame a ponúkame Vám možnosť vykonať PoC testovanie v priestoroch spoločnosti ALEF

kontaktujte nás