ALEF CSIRT získal jako první komerční bezpečnostní tým v ČR akreditaci TI

Specializovaný tým společnosti Alef Nula pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, ALEF CSIRT, byl na konci minulého týdne po několikaměsíčním procesu akreditován organizací Trusted Introducer (TI), která na Evropské úrovni sdružuje reaktivní bezpečnostní týmy. ALEF CSIRT je historicky prvním komerčním bezpečnostním týmem v ČR, který statutu "TI Accredited" dosáhnul.

S výjimkou prestiže, kterou s sebou toto označení nese, získávají akreditované týmy přístup k mnoha uzavřeným komunikačním i informačním kanálům, které jim umožňují efektivněji reagovat na řešené bezpečnostní incidenty.