Pravidelnou profylaxí hardwaru a softwaru dokážeme včas odhalit zhoršené provozní funkce servisovaného systému. Tím lze předcházet náhlým výpadkům vašich IT zařízení.

Co pro vás v prámci prevence umíme zajistit?

  • Kontrolu logů
  • Sledování stavu zařízení
  • Aplikaci softwarových updatů a záplat
  • Fyzickou kontrolu a případné čištění hardwaru včetně kontroly jeho provozního prostředí
  • Zálohování konfigurací softwaru

Doporučený minimální interval profylaxe je 1x za rok pro hardware a 1x za čtvrtletí pro software.