Služba SONAR je inovativní řešení, které nabízí kompletní zmapování a optimalizaci síťové infrastruktury, bez nutnosti dlouhých procesů mapování jednotlivých zařízení a jakéhokoli manuálního zásahu. Tato služba je koncipována s ohledem na transparentnost, bezpečnost a škálovatelnost, aby plně vyhovovala potřebám současných firem. Naším řešením získáte přesný přehled o růstu a změnách ve vaší aktivní síti.

Naše služba poskytuje snadnou dokumentaci a mapování sítě, hodnocení a monitorování stavu síťových protokolů a technologií, odhalování potenciálních rizik a řízení provozních cílů. Služba SONAR nabízí několik přidaných hodnot. Její součástí jsou aktivní licence nástroje IP Fabric a zaškolení Vašich technických pracovníků, kteří tak získají schopnost podrobně sledovat stav sítě, přidávat potřebné dashboardy a provádět další úpravy uživatelského rozhraní.

Co služba obsahuje:

1. požadovaný počet licencí,
2. zmapování celé aktivní infrastruktury,
3. nastavení GUI podle vašich potřeb,
4. zaškolení vašeho technického týmu do práce s IPF,
5. pravidelnou komplexní zprávu o stavu sítě včetně setkání a doporučení na úpravu, upgrade, či náhradu a. při vyhodnocování stavu vaší sítě se rovněž provádí identifikace potenciálních rizik a oblastí, kde lze zlepšit funkčnost, plynulost a spolehlivost vaší sítě. Tato podrobná zpráva zahrnuje osobnísetkání, během kterého máte možnost konzultovat s našimi techniky stav vaší sítě,
6. pravidelný komentovaný report poskytuje detailní výpis dat a přehled o stavu vaší sítě, doplněný komentářem k možným zlepšením, shrnutím změn a provozu za uplynulých šest měsíců, a doporučením pro případný upgrade, nahrazení nebo rozšíření vaší sítě,
7. součástí služby je také software maintenance SLA 8x5xNBD.

Varianty služby:

Essential:
Služba poskytuje základní přidanou hodnotu zkušeného týmu techniků, kteří vám pomohou se zpracováním a základním nastavením služby. Pokud byste si přáli jakoukoliv rozšířenou službu nad rámec Essentials, kontaktujte nás. 

Kontaktní formulář ALEF SONAR
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.