Jak pro vás kontaktní centra připravujeme?

  • Analyzujeme potřeby zákazníka a následně navrhujeme design řešení.
  • Provádíme základní nastavení a následné vyhodnocování procesů.
  • Spolupracujeme na vývoji procesů a služeb.
  • Poskytujeme zpětnou vazbu a zajišťujeme sběr informací.
  • Zajišťujeme online management provozu, tj. řízení dle aktuálních potřeb (nespoléháme pouze na nastavené metriky či předpoklady).
  • Nepřetržitě monitorujeme provoz a kvalitu, kterou následně vyhodnocujeme a připravujeme nápravná opatření.