K provozu počítačové sítě napříč všemi fázemi jejího životního cyklu můžete využít doplňkových služeb, které ALEF NULA nabízí. Kromě technologického řešení za vás vyřešíme také finance, logistiku nebo marketing. Součástí každé z těchto služeb je zhodnocení vašich požadavků, návrh vhodného řešení, jeho integrace s ostatními firemními systémy, nasazení, provozování a budoucí optimalizace.