Prihláška - F5 Webinár BIG IP/BIG IQ Update

Email / prihlásenie
 
Kontaktná osoba
Účastníci
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – uvádzané tiež pod skratkou „GDPR“. Vyplnením svojich osobných údajov a zaškrtnutím potvrdenia udeľujem slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním hore uvedených osobných údajov skupinou spoločností ALEF Group ako správcom

za účelom

 

počas doby

  • trvania obchodného vzťahu a následne počas doby 4 rokov od jeho skončenia; pokiaľ k nadviazaniu obchodného vzťahu nedôjde, osobné údaje budú vymazané po uplynutí 1 roka od ich poskytnutia
  • počas doby existencie skupiny Alef Group
  • získané údaje uchovávame zásadne počas doby trvania obchodného vzťahu a následne počas doby 4 rokov od jeho skončenia; pokiaľ k nadviazaniu obchodného vzťahu nedôjde, osobné údaje vymažeme po uplynutí 1 roka od ich poskytnutia

*Vaše údaje pri registrácií sú poskytnuté spoločnosti F5. F5 berie správu dát veľmi vážne, pri viac info si môžete prečítať na adrese: https://www.f5.com/company/policies/privacy-policy

Poznámka

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.