Finančné služby

Vieme, že IT projekty môžu byť pre firmy aj pre verejnú správu výraznou finančnou záťažou, preto ponúkame možnosti ako túto záťaž zmierniť.

Snažíme nielen optimalizovať ceny, ale ponúkame aj výhodné možnosti financovania. Pre klientov, ktorí chcú optimalizovať svoje IT výdavky ponúkame okrem toho aj výhodné spôsoby outsourcingu, ktoré umožnia znížiť vaše celkové náklady o 15 až 20 %.


Strednodobé financovanie

  • nezáleží na veľkosti vášho IT projektu
  • pre menšie projekty (500 až 50-tisíc eur) ponúkame financovanie v spolupráci s Grenke Leasing
  • pre vyššie objemy (od 50-tisíc eur) ponúkame značkové financovanie Cisco Capital (nielen na Cisco produkty)
  • ďalšie druhy lízingu a úverov podľa dohody

Krátkodobé financovanie

  • možné predĺženie splatnosti do 90 dní (individuálne i viac)
  • príprava splátkového kalendára
  • iné finančné možnosti pripravené na mieru

Ochrana proti kurzovému riziku

Ochránime vás proti zmene kurzu fixáciou kurzu na deň objednávky alebo iný dátum v priebehu projektu. Službu ponúkame bezplatne pre projekty s objemom 30-tisíc eur a viac.

Ochrana proti nespoľahlivému partnerovi

Pokiaľ dodávate naše technológie inému subjektu a existuje riziko, že vám nezaplatí, alebo bude s platbami meškať, môžeme sa individuálne dohodnúť na garancii poskytovanej bankou.