Marketingové služby

Špičková technológia niekedy nestačí. Dôležité je využiť ju tak, aby vám pomohla získať nových zákazníkov.

Našim partnerom preto ponúkame marketingové služby, ktorých cieľom je prilákať nových zákazníkov a udržať súčasných.

Naše marketingové služby zahŕňajú:

  • kompetenčné centrá - vzdelávanie pre Vás a Vašich zákazníkov
  • vytvorenie špecializovaného semináru pre vašich koncových zákazníkov
  • odborné technické konzultácie a profesionálne služby
  • ponuka zapožičania demo zariadení
  • zvýhodnený nákup Vášho dema
  • telemarketingové kampane
  • soft-skills školenia pre partnera
  • technické školenia pre partnera