Diana Karaffová

Diana Karaffová

Marketing Manager
Marketing

Marketingové služby

Špičková technológia niekedy nestačí. Dôležité je využiť ju tak, aby vám pomohla získať nových zákazníkov.

Našim partnerom preto ponúkame marketingové služby, ktorých cieľom je prilákať nových zákazníkov a udržať súčasných.

Naše marketingové služby zahŕňajú:

  • kompetenčné centrá - vzdelávanie pre Vás a Vašich zákazníkov
  • vytvorenie špecializovaného semináru pre vašich koncových zákazníkov
  • odborné technické konzultácie a profesionálne služby
  • ponuka zapožičania demo zariadení
  • zvýhodnený nákup Vášho dema
  • telemarketingové kampane
  • soft-skills školenia pre partnera
  • technické školenia pre partnera