Team Leader IT Business application

do našeho Business application týmu hledáme nového kolegu, který si vezme na starost vedení a motivaci našich business analytiků a zároveň se bude aktivně věnovat posouvání projektů v oblasti rozvoje interních systémů a aplikací pro celou groupu. Business aplication tým se věnuje rozvoji a konzultacím směrem k využití interních ERP systémů a dalších aplikací pro podporu firemních procesů v oblastech IT distribuce, servisní podpory a controllingu. 

ALEF

Co tě u nás čeká?

 • Zajištění přenosu firemní strategie, cílů a úkolů do svěřeného týmu.
 • Stanovení cílů a přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům týmu.
 • Kontrola výsledků a výkonu jednotlivých členů týmu.
 • Pravidelná účast na operativních a projektových poradách a přenos získaných
 • informací a úkolů do svěřeného pracovního týmu.
 • Motivace a hodnocení podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.
 • Zajištění aplikační podpory svěřených systémů, podpora uživatelů.
 • Zajištění zpracování a revidování analýz uživatelských požadavků a návrh
  informatických služeb podporujících podnikové procesy, jednání s uživateli.
 • Zajištění analýz změnových požadavků, spolupráce s vývojáři a dodavateli.
 • Zajištění tvorby dokumentace k realizovaným změnám.
 • Školení nových i stávajících uživatelů.
 • Zajištění tvorby a aktualizace testovací dokumentace.
 • Zajištění přípravy testovacích dat.
 • Analýza, dokumentace a optimalizace podnikových procesů.

Co bys měl umět a znát?

 • VŠ vzdělání, technického směru.
 • Zkušenosti s vedením týmu IT analytiků.
 • Pokročilá znalost metodik a tvorby analytické dokumentace.
 • Zkušenosti se správou a rozvojem ERP systému ( Navision / MS Dynamics 365 systému. ) výhodou
 • Znalost a zkušenosti se správou a rozvojem MS SQL databází.
 • Pokročilá znalost MS Excel.
 • Analytické a logické myšlení na vysoké úrovni
 • Schopnost identifikovat potřeby koncových uživatelů.
  Znalost a zkušenosti s test analýzou a test exekucí IT aplikací
 • Znalost UML, BPMN výhodou

Nabízíme:

 • vysokou míru flexibility
 • zázemí významné společnosti
 • zajímavou a aktivní práci
 • příjemné pracovní prostředí
 • odpovídající platové podmínky a motivující bonusový systém
 • systém zaměstnaneckých benefitů

Zájemce o zaměstnání tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů s tím, že veškeré jeho osobní údaje uvedené ve vyplněném dotazníku a přiloženém životopise, jsou poskytnuty pro kteroukoliv z následujících společností:

 • ALEF NULA, a.s.
 • ALEF Distribution CZ, s.r.o..
 • nangu.TV, a.s.
 • ALEF Distribution SK, s.r.o.

a mohou být zpracovávány za účelem získání zaměstnání u kterékoliv z výše uvedených společností a shromažďovány a uchovávány v systémech kterékoliv ze společností za účelem případné nabídky vhodného zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány a dále používány společnostmi až do písemného odvolání tohoto souhlasu zájemcem o zaměstnání adresovaného kterékoliv ze společností, nejdéle však na 1 rok od zaslání životopisu.

Zájemce prohlašuje, že je plně informován o svém právu přístupu k osobním údajům a právech dle § 21 zákona.

CV Form

Souhlas se zpracováním osobních údajů

udělený v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – uváděno též pod zkratkou „GDPR“. Vyplněním svých osobních údajů a zaškrtnutím potvrzení uděluji svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů skupinou společností ALEF Group jako správcem

 • za účelem obsazení volné karierní pozice. V případě nabídky zaměstnání a přípravy pracovní smlouvy zpracováváme osobní údaje na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy s Vámi.
 • po dobu 3 let od jejich poskytnutí (nedojde-li k uzavření smlouvy).
 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.