Nangu.TV využívá cloudové služby AWS

IPTV platforma Nangu.TV využívá moderní cloudové služby

Zákazník

Společnost nangu.TV vyvíjí vysoce inovativní a komplexní řešení platformy IPTV. Nabízí nejmodernější služby v oblasti živého televizního vysílání, videa na vyžádání a nelineárních televizních služeb s přidanou hodnotou, přičemž obsah je bezproblémově dodáván do celé řady koncových zařízení. Díky práci v otevřeném prostředí pro vývoj aplikací nabízejí zbrusu nové aplikace navržené pro nangu.TV pokročilé a vynalézavé funkce, které pracují na zvýšení interakce se sociální televizí i příjmů z reklamy. To vše dohromady vede k tomu, že si nangu.TV vybrali přední telekomunikační operátoři a poskytovatelé služeb, mimo jiné T-Mobile, O2 a Orange.

Výzva/problém

Velkou výzvou bylo pro nangu.TV, aby zůstal relevantní ve svém segmentu, je rychlost rozvoje platformy dle požadavků zákazníků a její rychlost a dostupnost. Tento rozvoj je motivován úspěchem platformy a nárůstem zákazníků a jejich požadavků v nedávné době. Výzva, která před nimi stála byla migrace prostředí v co nejkratší době a to současně s minimalizací afektující dopadů na zákazníky využívaných služeb.

Nabízené řešení

Pro migraci si nangu.TV zvolilo naši společnost díky dlouholetým zkušenostem v oblasti datových center a expertním znalostem napříč IT a to včetně cloudu. Díky těmto zkušenostem a znalostem jsme byly schopni provést asssesment (vyhodnocení) prostředí nangu.TV ve velmi krátkém čas a mohli jsme začít s migračními pracemi za méně než týden.

 

Požadavky zákazníka jasně definovali potřebu dodat co nejlepší uživatelskou zkušenost při používání platformy koncovými zákazníky, s ohledem optimalizaci nákladů na provoz a současně zajištěním vysoké odolnosti a škálovatelnosti řešení. Díky detailním výstupům z provedené assessment fáze jsme navrhnuli nejvhodnější řešení a kombinaci služeb, které pokryly požadavky klienta.

Uživatelský zážitek z používání platformy je pro nangu.TV absolutní prioritou. Z toho důvodu jsme pro jejich řešení vybrali zejména komponentu AWS CloudFront, které tyto požadavky perfektně splňuje. AWS CloudFront konkrétně snížil čas na odpověď pro zákazníka, čímž zlepšil zážitek pro uživatele.

Možnost změny Regionu se ukázala jako velice cenná pro dosažení lepšího rozložení zátěže blíže k zákazníkům pro zvýšení dostupnosti služby a současně přiblížení služeb k zákazníkům. Orchestrátory a containerové řešení bylo naším zákazníkem dobře známe z on-premise prostředí, přechod na PaaS službu AWS ECS umožnil uvolnění IT teamů od údržby k vývoji čímž pozitivně přispěl k rozvoji aplikace.

Prostředí AWS nabídlo novou úroveň kvality služeb, které pomohli zprostředkovat lepší zákaznický zážitek. Možnost přidávat či migrovat do nového Region uvnitř AWS se zákazníkovi ukázala jako velice cenná.

Výhody

Výsledkem migrace která trvala méně než měsíc do dosažení plné funkčnosti v AWS, byla v době dokončení migrace nangu.TV jedna z nejlepších IPTV platforem v zájmovém segmentu. Hlavní konkurenční výhody byla vyšší dostupnost ve všech zájmových regionech, zlepšení zákaznického zážitku z používání platformy a rychlejší vývoj nových funkcí.

 

 

Zákazníkem ceněné benefity z migrace do AWS:

Rychlejší nasazování nových služeb

Nové vysoce škálovatelné a spolehlivé a nákladově efektivní prostředí