Služba Cloud migration vás provede cestou migrace aplikací a služeb do cloudu, od analýzy vybraných aplikací z pohledu finančního, technického a bezpečnostního, přes přípravu migračních plánů, realizaci migrace až po optimalizaci prostředí, zhodnocení migrace a předání do provozu. 

Migrace vhodných aplikací a služeb z tradičních on-premise prostředí do cloudu je klíčovým krokem k modernizaci a transformaci podnikání. Cestě do cloudu se někdy říká Cloud Journey. V rámci Cloud Journey vás provedeme procesy zmapování ICT prostředí, kalkulací nákladů na provoz prostředků v cloudu, popř. TCO a ROI, selekcí vhodných služeb a aplikací, přípravou migrace včetně analýzy závislostí, provedením Proof of Concept (PoC), samotnou migrací a následnou optimalizací aplikací a služeb. 

Mezi aktivity v rámci migrace a cesty do cloudu patří: 

  • Zmapování ICT prostředí – V rámci zmapování prostředí s vámi projdeme vaše aplikace a služby a vytypujeme vhodné kandidáty na migraci do cloudu. Neopomeneme žádné finanční, technické nebo bezpečnostní aspekty. 
  • Kalkulace nákladů v cloudu, TCO a ROI – K usnadnění rozhodování jsme schopni vám pomoci s kalkulací nákladů na provoz cloudových služeb, celkových nákladů TCO (Total Costs of Ownership) nebo spočítáním návratností investice ROI (Return of Investment). 
  • Provedení Proof of Concept (PoC) – Pro vybranou aplikaci nebo sadu aplikací a služeb jsme schopni provést pilotní nasazení, které ověří proveditelnost migrace do cloudu. PoC slouží jako zkušební běh, při kterém jsou zohledněny technické, bezpečnostní, organizační a finanční aspekty a zhodnoceny přínosy spojené s migrací do cloudu. Zároveň vám PoC pomůže pochopit, jak cloudové technologie fungují v praxi a umožní vám připravit se na případné úpravy a změny ve vašich technologiích i v rámci organizace. 
  • Předmigrační analýza prostředí – Klíčový krok před samotnou migrací, který pomůže získat komplexní přehled o vazbách a závislostech mezi aplikacemi a službami, nebo mezi aplikacemi a infrastrukturou. Tato analýza je nezbytná před úspěšnou migrací, minimalizuje rizika s přesunem aplikací a služeb. Obsahuje mapování aplikací a jejich služeb, mapování datových toků, interní a externí komunikace s dalšími systémy, identifikace klíčových systémů a závislost na fyzické i virtuální infrastruktuře. Součástí služby je dokument navrhující postup migrace, tj. migrační plán.
  • Výstavba cloudového prostředí – V rámci tohoto kroku dojde k vystavění cloudového nebo hybrid-cloudového prostředí pro vaši organizaci s ohledem na technické, bezpečnostní nebo organizační požadavky. K výstavbě používáme mj. přístupy Infrastructure as Code (IaC), které umožní celou infrastrukturu ve vysoké míře automatizovat a připravit ji na flexibilní a bezpečný provoz.
  • Migrace – Samotná migrace, kdy přesuneme aplikace a služby z  on-premise prostředí do připraveného prostředí v cloudu. Proces probíhá za pomoci škály specializovaných migračních nástrojů, které pomohou zajistit hladkou migraci a ve speciálních případech také například replatforming aplikací a služeb.
  • Optimalizace cloudu – Po migraci do cloudu vždy následuje optimalizace přesunutých aplikací a služeb. Optimalizaci lze provést v řadě oblastí, jako např. architektura, bezpečnost, náklady na provoz prostředí. Jedná se o klíčový krok vedoucím ke zvýšení efektivity, popř. zlepšení stavu prostředí v příslušné oblasti. 

Expertní pracovníci ALEF jsou připraveni provést vás vaši vlastní cestou do cloudu. 

Hlavní výhody služby

Důsledná příprava před migrací 

Důraz na bezpečnost v průběhu celého procesu migrace 

Pomoc s přechodem na Infrastructure as Code (IaC) 

Posouzení přínosu migrace do cloudu 

Provedení PoC 

Dokumentace prostředí 

Optimalizace prostředí např. z hlediska nákladů na provoz