ALEF F5 Služby podpory

V partnerství s F5 ALEF nabízí program služeb technické podpory pro F5 produkty a řešení – ALEF F5 Služby podpory

Tato služba, která nabízí vylepšené tradiční služby podpory, je dostupná pouze vybrané skupině partnerů a jejich zákazníkům. Tyto služby umožňují společnosti ALEF rozšířit rozsah profesionální podpory IT provozů. Tyto služby umožňují komplexní koordinaci všech požadavků partnera nebo zákazníka pro podporu F5 zařízení, a zároveň i komunikaci se všemi stranami, které jsou ve službě zainteresované.

Všechny smlouvy v rámci služeb podpory partnerů ALEF F5 jsou spravovány společností ALEF, proto všechny incidenty musí být nahlášeny společnosti ALEF. Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Co je zahrnuto zahrnuté ve službách podpory ALEF F5?

Podpora expertního centra ALEF

 • Přístup k ALEF ServiceDesku
 • Určená pro technickou podporu v případě poruch F5 vybavení
 • Dostupná 24x7x365 v různých jazycích přes ServiceDesk, email nebo přes telefon
 • Využívá znalostní základnu F5 

Extra výhody

 • Podpora v místním jazyce, která je dostupná během pracovní doby
 • Komplexní úrovně SLA
 • Dedikovaný systémový inženýr
 • Vysoce zkušení F5 experti, kteří mají profesionální certifikaci F5 na úrovni 300 nebo 400

Hodnotná podpora produktů

 • Odborné odpovědi na partnerské nebo zákaznické otázky ohledně produktů
 • Analýza kořenové příčiny problému
 • Identifikace a řešení problému
 • Základní podpora iRule
 • Asistovaná RMA

Dodatečné doplňky

 • Konzultační služby
 • Služby návrhů řešení
 • Služby vývoje iRule

 

Servisní úrovně ALEF F5 služeb podpory

Kód služby

ALF_PST_STD_8X5_RT2H   ALF_PST_PREM_24X7_RT2H​ 

Dostupnost služby 8x5

Dostupnost služby 24x7

SLA - Priorita 1

Reakční čas 2 h Reakční čas 2 h

SLA - Priorita 2

Reakční čas 4 h Reakční čas 4 h

SLA - Priorita 3

Reakční čas 6 h Reakční čas 6 h

Přístup k ALEF ServiceDesku 

Podpora v místním jazyce během pracovní doby

Podpora na dálku

Analýza a řešení problémů

Řešení problémů se softwarem

RMA podpora na dálku

Přístup k vědomostní základně AskF5

Základní podpora pro existující F5 iRules 

Dedikovaný systémový inženýr

 

Přístup k ALEF ServiceDesku

ALEF ServiceDesk je dostupný 24x7. Je to nejjednodušší způsob, jak kontaktovat ALEF podporu a nahlásit incident na základě typu servisní smlouvy (prémiová nebo standardní). Obdržíte komplexní správu incidentů, jejich sledování a upozornění. V urgentních případech můžete kontaktovat ALEF ServiceDesk prostřednictvím telefonu. Rychlý, flexibilní přístup 24 hodin denně.

Kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Podpora na dálku

Zasekli jste se při realizaci projektu nebo máte otázku? ALEF podpora Vám poskytne podporu na dálku, pokud máte problémy s konfigurací nebo hledáte dotazy týkající se F5 BIG-IP.

Analýza a řešení problémů

Systémoví inženýři ALEF Vám pomohou izolovat problém a provedou analýzu kořenové příčiny problému, aby identifikovali a vyřešili aktuální problémy v co nejkratším možném čase.

Řešení problémů se softwarem

V případě, že je kořenem problému chyba softwaru F5 TMOS, ALEF Vám pomůže identifikovat problém a poskytne doporučení ke zmírnění nebo vyřešení problému. ALEF sesbírá všechny potřebné informace z Vašeho prostředí a bude komunikovat s F5, aby poskytla oficiální řešení, jako např. rychlou opravu nebo doporučené alternativní řešení. Zastřešený produkt je autorizovaný pro aktualizace softwaru, jako například údržba a funkční vylepšení, které jsou obvykle poskytovány bez dalších příplatkům zákazníkům F5, kteří si objednali službu údržby na příslušné období.

RMA podpora na dálku

I když celý proces poskytování RMA je odpovědností dodavatele, ALEF Vám pomůže, pokud potřebujete jakoukoli pomoc s administrativou RMA procesu. ALEF nahlásí incident, sesbírá všechny potřebné informace a poskytne Vám pomoc během procesu RMA. Standardní dodací lhůta není garantována. V případě, že potřebujete pokročilou RMA náhradu, můžete si zvýšit úroveň RMA služeb na urychlenou.

Přístup k znalostní základně AskF5

Servisní smlouva ALEF Vám garantuje přístup ke znalostní základně AskF5 nebo jiným zdrojům, které jsou poskytovány společností F5.

Základní podpora existujících F5 iRules 

ALEF poskytne základní podporu existujících iRules v podobě:

 • kontroly syntaxe iRule,
 • podpory při řešení problémů s iRules,
 • přiměřeného úsilí ALEF ve srovnání logiky iRule s funkčními požadavky.

iRule musí být funkční před tím, než budete kontaktovat F5 podporu. Služby podpory F5 Vám neposkytnou koncept, návrh, autorství nebo vytvoření iRule. Dodatečná podpora je dostupná přes Dev Central a F5 konzultační služby.

Dodatečné informace

Kontakty

www.alef.com

ServiceDesk: https://sdesk.alef.com

ALEF e-mail technické podpory: servicedesk@alef.com
(*jen pro registrovaných)

ALEF linka technické podpory (24x7 – jazyky: ANG/CZ)

 • CZ: +420 601 214 375
 • HU: +36 1 489 5139
 • SK: +421 2 4920 3850

ALEF Smluvní podmínky

https://www.alef.com/en/alef-terms-and-conditions.c-248.html

ALEF Smluvní podmínky

Tým podpory ALEF je připravený vyhovět Vašim specifickým potřebám, které spadají mimo rozsah služeb podpory ALEF F5. Přesné detaily budou finalizovány a poskytnuty na míru zákazníkovi.