Je pro vás cloud nový pojem a nevíte, jak se v něm zorientovat? Nebo naopak již cloudové služby využíváte a potřebujete odbornou radu? Služba Cloud advisory nabízí poradenství v oblastech strategie a cesty do cloudu, architektury cloudu, zabezpečení cloudu, optimalizace nákladů v cloudu a další. Jsme připraveni s cloudem pomoci i vám. 

Ať už jste na začátku vaší cloudové cesty, nebo jste ostřílení veteráni cloudových služeb, můžete se dostat do situace, kdy budete potřebovat expertní radu, a na to jsou tu služby ALEFu. Pomůžeme vám se rozhodnout, v jaké míře a pro jaké aplikace či služby je ve vaší organizaci cloud vhodný. Provedeme vás džunglí cloudu a hybrid-cloudu, a připravíme vás na adopci cloudových služeb ve vaší organizaci. Rádi vám také pomůžeme s nastavením, odladěním, zabezpečením, optimalizací a architekturou cloudových služeb.  

Mezi aktivity v rámci služby patří nejčastěji: 

Cloudová strategie

Odborné poradenství a konzultace zákazníkům, kteří se zajímají o přechod do cloudu. Pomáháme identifikovat vaše potřeby, vyhodnotit rizika a přínosy, navrhovat vhodnou cloudovou strategii a aplikovat ji do praxe.

Zabezpečení cloudu

Nabízíme odborné poradenství a konzultace týkající se bezpečnosti v cloudu. Provádíme posouzení stavu zabezpečení prostředí včetně identifikace zranitelností. Pomáháme navrhovat a implementovat účinná opatření pro ochranu identity, infrastruktury, sítí, koncových zařízení, aplikací a dat. 

Optimalizace nákladů

Identifikujeme možnosti pro optimalizaci nákladů v cloudovém prostředí. To zahrnuje například správu nákladů za služby, výběr správných typů a parametrů služeb, rezervace kapacity nebo využití nástrojů pro monitorování a optimalizaci výkonu. 

Cloudová architektura

Pomáháme navrhovat a implementovat vhodné cloudové architektury pro vaše aplikace a systémy, případně pro vás zajistíme oponenturu ví vlastní architektury. Toto zahrnuje výběr správných cloudových poskytovatelů a služeb, konfiguraci infrastruktury, optimalizaci výkonu a zabezpečení. 

A samozřejmě další služby na míru vašim potřebám. Jsme vám partnerem ve vaší cestě do cloudu. 

Výstupem služby pro vás může být cloudová strategie, oponentura a návrh na rozvoj architektury, analýza a doporučení pro zabezpečení služeb, plán řízení nákladů v cloudu, atd. 

 

Hlavní výhody služby

Zkušený certifikovaný tým 

Jasná cloudová strategie v souladu s business a ICT strategií 

Vhodně navržená architektura cloudu a hybrid-cloudu 

Bezpečné cloudové prostředí, kde se nemusíte bát o svoje data 

Optimalizace a šetření nákladů za cloudové služby 

Silný partner v zádech vaší cesty do cloudu