Enterprise Network

Společnost Cisco v podobě Enterprise Networks architektury poskytuje konvergentní svět pevných a bezdrátových sítí s unifikovaným managementem, komplexní prvky síťové bezpečnosti, přepínače a směrovače pro jakékoli scénáře použití, stejně tak i managementové nástroje s centrálním řízením a reportingem pro celou síť.


  • Cisco dodává až 70 % všech dodávek přepínačů na světě podle statistik analytické společnosti Gartner.
  • Cisco dodává až 70 % všech podnikových wireless sítí na světě podle statistik analytické společnosti Gartner.
  • Cisco při návrhu a dodávkách svých síťových produktů prosazuje strategii, kterou se řadí k druhému největšímu či nejinovativnějšímu dodavateli na daném trhu produktů.
  • pro oblast Next Gen Security řešení patří Cisco SourceFire podle Gartner společnosti a NSS Labs k nejinovativnějším řešením aktuálních bezpečnostních hrozeb nového typu spolu s označením nejefektivnějšího bezpečnostního řešení s nejnižšími náklady na přenesený MB dat.
  • v oblasti směrovačů patří Cisco k průkopníkům přinášejícím jako první na trh inovativní technologie, jako jsou 40GE a 100GE Ethernet, stejně tak i bohaté portfolio směrovačů s integrovanými službami pro bezpečnost, sjednocenou komunikaci, kolaboraci a computing, čímž se šetří zákazníkům prostředky na další zařízení.
  • v oblasti nového konceptu sítí SDN (Software Defined Networks) patří Cisco k prvním dodavatelům, kteří poskytují skutečně dostupné produkty řady Nexus 9 000 pro ACI (Application Centric Networks). V takových sítích určují priority podle nového paradigmatu aplikace a jejich potřeba rychlé a bezpečné odezvy v síti, kde síťové kontrolery určují inteligenci sítě a podřízené komponenty, jako přepínače, přebírají pravidla a politiku z centrálního kontroleru.