Cisco Smart Account

Cisco Smart Account (SA) a celý koncept Smart Licensing nabízí snadno použitelné, bezpečné a centralizované řešení pro správu Cisco licencí. 

Smart Account slouží jako centrální úložiště a poskytuje úplný přehled nejen o vašich Cisco Smart licencích v celé vaší organizaci, ale i možnost evidence tradičních Cisco licencí založených na manuální aktivaci pomocí aktivačního klíče (PAK)Získáte tak kompletní přehled a kontrolu nad tím, jaké Cisco licence jako společnost vlastníte, jaké je jejich aktuální využití, platnost či doba exspirace. Můžete sledovat, ukládat, spravovat nebo přesouvat licence kamkoli a kdykoli je zapotřebí s využitím cloudového prostředí — portálu Smart Software Manager (SSM).

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme s registrací

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

Co je Smart Licensing?

Smart Licensing je nová metoda licencování, která zjednodušuje celý proces objednávání, aktivace a správy Cisco SW licencí. Hlavním benefitem Smart Licensing a celého konceptu SA je přenositelnost licencí mezi zařízeními v rámci prostředí zákazníka, automatizovanější proces aktivace a registrace licencí resp. jednotlivých zařízení, celkový přehled o vlastnictví licencí na úrovni celé organizace (Zákazníka) a také možnost efektivně plánovat budoucí nákupy s ohledem na využití a platnost jednotlivých licencí.

V porovnání s tradičním licencováním pomocí aktivačního klíče PAK přináší Smart Licensing eliminaci či změnu v:

  • Manuální aktivace per zařízení vs. automatická aktivace licencí na zařízení
  • Generování resp. vázanost licence na jednotlivé zařízení vs. přenositelnost či sdílení licencí na zařízení v rámci jedné organizace
  • Omezený pohled (Cisco.com uživatel) vs. celkový přehled o vlastnictví licencí v rámci celé organizace v reálném čase

Co je Smart Account?

Speciální účet určený pro plnohodnotné využití funkcionalit portálu Smart Software Manager (SSM) a distribuci Smart licencí v CCW (Cisco Commerce Workspace). Jsou definovány dva typy Smart Account – (Partner) Holding SA a Customer SA.

(Partner) Holding SA

Licence jsou uložené jen přechodně a není možné je využívat resp. alokovat na jednotlivá zařízení. Je určený pro společnosti, které dodávají Cisco technologie včetně licencí svým partnerům nebo zákazníkům.

Customer SA

Účet je určený pro zákazníky (uživatele technologií Cisco) a umožňuje správu a přehled o svých zařízeních a licencích na úrovni celé organizace.

Pro zjednodušení správy licencí lze ve struktuře SA (Partner Holding Account i Customer SA) definovat a vytvořit několik podúčtů, tzv. Virtual Accounts. Tyto virtuální podúčty mohou být „Public“ (veřejně dostupné a dohledatelné v nástroji CCW) nebo „Private“ (v CCW veřejně nedostupné).

Virtual Accounts (VA) mají využití především ve větších společnostech, kdy je potřeba vytvořit účty například pro pobočky v různých zemích či regionech nebo členit dle organizační struktury společnosti (Zákazníka). Najde využití i v partnerských firmách, které spravují účty pro své zákazníky – ty mají definovaný samostatný virtuální účet. Licence i zařízení lze tak velmi jednoduše přesouvat mezi těmito virtuálními účty.

Role a oprávnění v rámci Smart Account

Smart Account Approver – Role umožňuje schvalovat licenční ujednání za organizaci jménem majitele SA. Role neposkytuje další uživatelská či administrátorská práva k účtu.
Smart Account Administrator – Role umožňuje kompletní správu SA i jeho Virtual Accounts v celém rozsahu. Administrátor má přístup k přehledu všech licencí, umožňuje správu uživatelů a jejich rolí, definice Virtual Account atd.

Virtual Account Administrator – Role a její práva velmi podobná roli SA Administrator, avšak definovaná pouze v rozsahu přidělených Virtual Accounts.
Smart Account User – Standardní role, která umožňuje kompletní správu licencí a zařízení, přiřazování licencí, registraci zařízení, přesuny licencí mezi Virtual Account apod. Role neumožňuje správu uživatelů a jejich rolí.
Virtual Account User – Role podobná SA User, avšak definovaná pouze v rozsahu přidělených Virtual Accounts.

Registrace a správa zařízení a jejich licencí

Aby bylo možné Cisco zařízením pomocí Smart Software Manager přidělovat licence, zařízení spravovat a podobně, je potřeba jej nejprve k příslušnému Customer SA účtu zaregistrovat. Registrace probíhá formou tokenu, který se vygeneruje přímo v SSM a přidá se na zařízení. Registrované zařízení potřebuje mít přístup na Cisco SSM. V organizacích se zvýšeným požadavkem na síťovou bezpečnost lze využít některý z modelů nepřímé (proxy) komunikace. Podporované jsou tyto možnosti:

 

A) Přímý přístup – přímá internetová konektivita zařízení na Cisco SSM – Cisco zařízení zasílá data o používaných licencích napřímo přes internet nebo http proxy.

 

B) Nepřímý přístup přes SSM satelite (Smart Software Manager instalovaný přímo v organizaci) – možné jsou dva módy – „Connected“ – automatická výměna dat s Cisco Cloud SSM nebo „Disconnected“ – offline komunikace s manuálním přenosem souboru dat.

Jak začít? Koho kontaktovat?

Jednoduše – založit si Smart Account. Registrace se provádí na adrese software.cisco.com a nezabere více než cca 15 minut. Pro založení SA je nutné, aby uživatel měl založený personální uživatelský účet na Cisco.com (tzv. CCO ID). Rádi vám pomůžeme s registrací – kontaktujte nás. Smart Account je de facto smluvním licenčním ujednáním mezi organizací (Zákazníkem) a společností Cisco. Z tohoto důvodů neumožňuje proces založení Customer Smart Account společnosti ALEF registraci za vás – umíme však registraci za vás iniciovat a dokončení je pak na vás.

Uvádějte Customer SA účet na vašich objednávkách, abychom správně přiřadili licence, došlo k jejich rychlému a bezproblémovému přiřazení a měli jste vše pod kontrolou.