Cisco Value Incentive Program 33 otevřen!

Renata Lasková

Inside sales/presales konzultant

renata.laskova@alef.com

Co je Value Incentive Program 33?

Jedná se o program, určený pro obchodní partnery výrobce Cisco Systems.

Představuje zajímavou možnost zpětného navýšení marže partnerů, kteří prodávají řešení v oblasti enterprise sítí, bezpečnosti, kolaborace, datových center, SP technologií a Meraki produktů.

Program je rozdělen:

  • 2 základní oblasti (Architecture a New Business)
  • 10 podoblastí (Enterprise Networks, Security, Data Center, Collaboration, Service Provider Technology, Enterprise Networks Annuity, Collaboration Annuity, Security Annuity, Data Center Annuity, Meraki).

Účast partnerů v programu VIP 33 není automatická, pro vyplacení zpětného rabatu je nutné:

  • aktivně se přihlásit do programu Channel Program Incentive Agreement (ZMĚNA!) pomocí webového nástroje Cisco Partner Program Enrollment (PPE),
  • splnit vstupní požadavky na certifikaci/specializaci alespoň v jedné podoblasti,
  • splnit v daném období požadovaný minimální booking pro danou podoblast,
  • naplnit požadavky Cisco Customer Satisfaction Programu (CSAT) pro dané období, viz webový nástroj Partner Access onLine (PAL).

Vývoj plnění v daném období je možné sledovat pomocí webového nástroje Cisco Total Program View (TPV).

Sledování a správu plateb umožňuje webový nástroj Cisco Global Easy Pay (GEP).

AKTIVAČNÍ OBDOBÍ

Do aktuálního programu VIP33 je možné se přihlásit na 6 měsíců:

Období Délka období Zahájení registrace Ukončení registrace
27. 1. 2019 – 27. 7. 2019 6 měsíců 27. 1. 2019 8. 3. 2019

Užitečné odkazy

Kompletní pravidla programu: www.cisco.com/go/vip
Přihlášení do programu: www.cisco.com/go/ppe
Zákaznická spokojenost: www.cisco.com/go/pal
Průběžné sledování plnění: www.cisco.com/go/tpv
Sledování a správa plateb: www.cisco.com/go/gep