Netapp a generativní umělá inteligence

Generativní umělá inteligence může přinést efektivní výsledky pouze tehdy, když je trénována na spoustě vysoce kvalitních dat. Tato data se mohou nacházet kdekoli, od kanceláří přes datová centra, až po veřejný cloud. NetApp poskytuje inteligentní datovou infrastrukturu a jednotný data management, který kombinuje jakákoli data, strukturovaná i nestrukturovaná, napříč různými prostředími, bezpečným způsobem. NetApp v této souvislosti úzce spolupracuje s rozsáhlou sítí partnerů v oblasti umělé inteligence, včetně Nvidia, se kterou vyvinuli řešení právě pro nasazení umělé inteligence. 

NetApp AI POD nabízí ověřenou architekturu, podporující dvě grafické karty NVIDIA, A100 a H100, které jsou dodávány s cloudovým úložištěm NetApp all-flash. NetApp AI POD je založený na NVIDIA DGX BasePOD, což je škálovatelná architektura pro hluboké učení a pracovní zátěž umělé inteligence, která vám pomůže předtrénovat nebo vyladit LLM.

 

 

Příprava dat - Zpracovaní a vyčištění dat před trénovaním a doladěním je nezbytným krokem. Tent krok zahrnuje konektory pro příjem dat bez ohledu na to, kde se nachazí, ať už v Amazon S3 nebo v lokálních úložných systémech, jako je souborové, blokové nebo objektové úložiště NetApp StorageGRID.

NetApp® ONTAP AI® - Nabízí efektivní výkon pro mnohonásobné čtení a zpracování zdrojových dat z úložiště do paměti za účelem podpory umělé inteligence, což organizacím umožňuje trénink, ladění a škálování přístupu k LLM.

NetApp® SnapMirror - je funkce systému ONTAP, která replikuje snímky svazků mezi libovolnými dvěma systémy ONTAP. Tato funkce efektivně přenáší pouze změny dat z okraje do lokálního datového centra nebo do cloudu, čímž šetří přenost dat a zrychluje replikaci, což může být zásadní funkce při trénování a dolaďování LLM.

NetApp® SnapLock - přináší možnost vytvořit nezaměnitelné disky pro různá data a poskytuje tak ochranu proti jejich přepsání.

NetApp® Cloud Data Sense - pomáhá identifikovat, mapovat a klasifikovat osobní údaje přítomné v podnikových datových souborech a splnit tak požadavky na ochranu osobních údajů.

Chtěli byste se dozvědět více? Ozvěte se nám na email: cz-netapp@alef.com