NetApp - Ohlášení nové verze ONTAP 9.6

David Rusín

BDM NetApp

cz-netapp@alef.com

NetApp uvádí nový update ONTAP 9.6, čímž navazuje na dlouholetou tradici nejpopulárnějšího storage operačního systému

Spolu s novou verzí ONTAP NetApp nyní ohlašuje i nové midrange end to end NVMe diskové pole AFF A320. Příjemnou zprávou je možnost konfigurace IP MetroCluster na entry storage systémy AFF A220 a FAS2750 včetně podstatně více zlepšení v oblasti software a podpory. Doposud byly verze ONTAP rozdělované na verze s krátkodobou a dlouhobouu podporou. Od ohlášení nové verze ONTAP budou mít všechny podverze stejnou dobu podpory, a to plnou tříletou (servisní podpora, update k dispozici), limitovanou podporu na dva roky (servisní podpora bez plánovaných update) a dva roky samobslužné podpory (dokumentacie k dispozici).

Oblasti v kterých nastaly důležité změny:

  • zjednodušení ovládání a zvýšení produktivity
  • bezpečnost a ochrana dat
  • zlepšená podpora pro zákaznické prostředí

Zjednodušení ovládání a zvýšení produktivity

Nový ONTAP System Manager, založený na REST API, je primární nástroj pro management. Druhý nástroj pro management bude Active IQ Unified Manager pro extenzivní management na úrovni více klastrů a lokalit. Součastí je vizualizace síťové typologie, storage hardware a inteligentní report lokálních a cloudových kapacit.

Pro přidání nodů klastru bude k dispozici nástroj, který automaticky identifikuje na síti nepřipojené nody a umožní jejich přidání do klastru. Nebude nutné zadávat IP adresy a úvodní nastavení bude možné vykonat bez potřeby použití CLI.

Přidaná je funkcionalita pro širší podporu NVMe přes FC jako zjednodušená migrace LUN na úrovni VMFS, nedisruptivní migrace celého namespace, vylepšené QoS pro prostředí s různými druhy zátěže, volume konverze mezi read-write a read-only.

NetApp

Zlepšená podpora pro zákaznické prostředí

FabricPool rozšiřuje k současným AWS a MS Azure podporu o další public cloudy, a to konkrétně Google Cloud Storage a Alibaba Cloud Object Storage Service. Nová verze ONTAP 9.6 přidává i novou tiering policy, která umožňuje plný tiering datových bloků do cloudu jako vylepšení reportování aktivních i neaktivních datových bloků.

Mnohé vylepšení pomohou k lepšímu využívání FlexGroup volume, kde kromě zjednodušení na úrovni managementu přibyly i vylepšení v oblasti výkonnosti, škálovatelnosti a ochrany proti přeplnění. FlexGroup volume jsou k dispozici i na MetroCluster řešení.

Bezpečnost a ochrana dat

V ONTAP 9.5 se vrátila funkcionalita synchronní SnapMirror a v nové verzi ONTAP 9.6 přichází i funkční vylepšení. Nejdůležitější změna však nastává se změnou licencování - NetApp upustil od licencování podle kapacity a vrátil se k licencování per controller. Zároveň je změna v tom, že licence bude potřebná pouze pro primární diskové pole. Synchronní SnapMirror je v této verzi k dispozici pouze přes IP sítě. Přenášená data jsou enkryptovaná prostřednictvím TLS 1.2. Také byla rozšířená i podpora pro zrcadlené protokoly, k protokolům FC, iSCSI a NFSv3 přibyly i protokoly NFv4, SMB v2 a v3 jako podpora pro volume se smíšeným přístupem NFSv3/SMB.

Další novinkou je možnost kaskádování zrcadlení mezi třemi lokalitami, přičemž mezi lokalitami A a B je podporované synchronní zrcadlení a mezi lokalitami B a C je podporované asynchronní zrcadlení.

NetApp

NetApp

K NetApp Volume Encryption (NVE) přibyla možnost ekrypce na úrovni agregátů - NetApp Aggregate Encryption (NAE). Výhodou NAE je, že se zlepší úspěšnost deduplikace, nakolik je vykonávána na úrovni agregátů. Dalším vylepšením v oblasti enkrypce je možnost použití různých ekrypčních klíčů v multitenant prostředí, tj. v každém prostředí může být jiný management ekrypčních klíčů.

Řadu změn a vylepšení zaznamenal i ONTAP Select - od zjednodušení instalace, přes používání licencí, až po zdvojnásobenní výkonnosti prostřednictvím Premium XL licence.