Petr Kyjovský

Petr Kyjovský

Sales Senior Lead

Jakub Nedvěd

Jakub Nedvěd

Account Manager
Sales

Outsourcing manažera Kybernetické Bezpečnosti

Situace zákazníka

V tomto případě se jedná o společnost podléhající Zákonu o Kybernetické Bezpečnosti(ZoKB). ZoKB vyžaduje celou řadu rolí, které jsou potřebné pro jeho naplňování. Zákazník nebyl schopen naplnit všechny náležitosti ZoKB, za to mu hrozila pokuta až do výše 5 mil Kč. Proto zákazník oslovil naši společnost abychom mu pomohli splnit podmínky pro ZoKB.

ALEF řešení

Po důkladné analýze zákazníkova prostředí a procesů, náš tým specialistů na kyberbezpečnost navrhl jako řešení Outsourcing manažera kybernetické bezpečnosti.  Protože vyhláškou o KB je definováno, že je potřeba mít v organizaci alespoň 1 manažera kybernetické bezpečnosti.

Manažer KB (MKB) vykonává pouze část povinností, které vyžaduje ZoKB, a co plyne z dalších reálných provozních požadavků. Jeho úkolem je zajistit organizační část požadavků vyplývající z VoKB a zastřešit komunikaci v rámci řídícího výboru. Není schopen z hlediska kompetencí suplovat ostatní výše uvedené role.

Pro správné vykonávání jeho zákonných povinností je nutná součinnost ostatních rolí v rámci organizace. Dále je nutné zajistit vykonatelnost požadavků a rozhodnutí MKB. Jako vnější osoba nemá v rámci organizace žádnou faktickou rozhodovací pravomoc. Tuto část je nutné zajistit interní osobou, která disponuje dostatečnými pravomocemi pro naplňování požadavků z pohledu řízení bezpečnosti informací a ZoKB.

Vyhodnocení

  • Časová náročnost tohoto projektu byla na 12 měsíců.
  • Během této doby se společně s naším týmem postupně vyhodnocovali rizika spojená s bezpečností
  • Cena celého projektu byla okolo 2M Kč včetně pronajmutí manažera pro kybernetickou bezpečnost

V případě této role není možné pevně stanovit časovou náročnost. Řešeno to je stanovením ceny za MD. Díky naší znalosti Vašeho ICT prostředí jsme schopni poskytnout orientační odhad náročnosti. Ten je 2-3 dny týdně po dobu 12 měsíců. Tzn. cca. 100 – 150 MD za kalendářní rok.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat ohledně tohoto projektu pomocí kontaktního formuláře. Rádi Vám poskytneme více informací.

Kontaktní formulář ALEF4BUSINESS

V případě, že máte více dotazů k uvedeným řešením, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře. Rádi Vám poskytneme více detailních podkladů.

V případě, že máte již nyní konkrétní příklad toho co byste chtěli řešit, nebo jaké téma Vás zajímá. Můžete nám jej sem uvést. Děkujeme.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.