Proč Cisco Smart Account?

Cisco Smart Account umožňuje zákazníkovi nebo partnerovi mít nejenom lepší přehled o jeho HW, SW a licencích, ale také větší přehlednost využití licencí a jejich správu a přesun mezi zařízeními, například v případě RMA.

Cisco Smart Account se dělí na dva typy - Customer Smart Account a Partner Holding Account.
Customer Smart Account je klasický účet, kde má zákazník přehled o svých zařízeních a licencích, přičemž si vše managuje samostatně.
Partner Holding Account je účet, kde jsou licence uložené jen dočasně a není možné je využívat. Je určený pro společnosti, které přeprodávají licence svým partnerům nebo zákazníkům.

Virtuální účty pro firmy

V rámci jednoho Smart Account si může klient vytvořit více virtuálních účtů. Je to vhodné zejména ve větších společnostech, kde je možnost si vytvořit samostatné virtuální účty, například pro pobočky v různých městech či zemích. Další využití je například ve firmách, které spravují účty pro své partnery a zákazníky, pro které mají samostatný virtuální účet.
Licence i zařízení lze tak velmi jednoduše přesouvat mezi těmito virtuálními účty.
Zařízení, v rámci kterých je potřeba managování licencí pomocí Smart Accountu jsou ta, která vyžadují Smart Licences. Například ASR router, Firepower firewall, ISE, NSO, Nexus 7000, WLC a další, s novými verzemi firmwaru (některé podporují i klasické licence).

 

 Customer Smart Account structure

 

Pokud chceme zařízení pomocí Cisco Smart Account spravovat je potřeba je nejprve k příslušnému účtu zaregistrovat. Registrace probíhá formou tokenu, který se vygeneruje přímo v Smart Account a přidá se na zařízení. Zařízení potřebuje mít přístup na Cisco Cloud (na Smart Account). 

Podporované jsou tyto možnosti:

  • Přímý přístup
  • Přístup přes https proxy (nesmí měnit https komunikaci)
  • SSM satelite (Smart Software Manager – nainstalovaný přímo u zákazníka a offline komunikace s cloudem přes soubory posílané z jiného PC s přístupem na cloud)

V případě problémů lze použít 90ti denní free eval licences
V rámci Smart Accountu je možné převádět i klasické licence vázané na PAK na nové Smart Licences.