Declarație de conformitate GDPR

ALEF DISTRIBUTION RO SA

Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6E, et.8, sector 2

RO37561959

 

 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

cu Cerințele Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei     95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor)

 

 

Declarăm că societatea noastră a pus în aplicare măsuri care corespund cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor), denumit în continuare “RGPD”.

Aceste măsuri includ:

- Utilizarea pseudonimizării și criptarea datelor cu caracter personal cu care putem intra în contact, ca parte a prestării de servicii pentru societatea dumneavoastră;

- Asigurarea unei credibilități permanente, a integrității și disponibilității sistemelor informatice pe care le utilizăm cu scopul de a presta servicii pentru societatea dumneavoastră;

- Capacitatea de a reînnoi în timp util disponibilitatea datelor cu caracter personal prelucrate, ca parte a serviciilor prestate pentru societatea dumneavoastră, și accesul la acestea, în cazul unui incident de securitate fizică sau tehnică în sistemele noastre informatice;

- În organizația noastră există o procedură stabilită de informare a societății dumneavoastră în cazul încălcării protecției datelor cu caracter personal cu care putem intra în contact, ca parte a prestării de servicii pentru societatea dumneavoastră;

- Capacitatea, prin măsuri adecvate, de a răspunde unei cereri de exercitare a drepturilor de către un subiect de date cu caracter personal (Capitolul III din RGPD);

- O procedură stabilită de evaluare periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizaționale de asigurare a securității datelor cu caracter personal prelucrate în societatea noastră.

 

ALEF DISTRIBUTION RO SA

24.05.2018