Integrarea dintre Veeam Backup and Replication și Cisco HyperFlex

Adrian Murgescu

adrian.murgescu@alef.com

Începând cu versiunea Veeam Backup and Replication 9.5 U2, a fost lansată integrarea cu Cisco Hyperflex. Aceasta ușurează backup-ul și replicările folosind snapshot-urile native HyperFlex.

De ce ne-am dori să integrăm soluția de backup de la Veeam cu soluția Hyperconvergenta HyperFlex?

Principalul motiv pentru care se dorește integrarea dintre VBR și diverse dispozitiv de stocare, indiferent că sunt Cisco HyperFlex sau alte dispozitive de stocare, îl reprezintă evitarea sau cel puțin minimizarea timpului alocat snapshot-urilor VMware Redo-Log (Snapshot-urile native VMware).

Daca rulați un job de backup fără integrare, in cadrul fluxului de lucru întotdeauna se va crea un snapshot VMware de tip Redo-Log (delta disk). Veeam va citi si copia toate datele din snapshot, iar pe toata perioada backup-ului VMware va redirecta toate scrierile noi in fișierul Redo-Log. După ce backup-ul sau replicarea se vor termina, se va șterge snapshot-ul creat anterior.

Ștergerea snapshot-ului de fapt reprezintă o operațiune de unificare a datelor prezente in snapshot, cu datele din fișierul Redo-Log. Ștergerea snapshot-ului poate fi o operațiune de durata, si poate duce la consumul unor resurse importante din sistemul de stocare.

Mai jos in imaginea din stânga se poate vedea o operațiune de backup, folosind snapshot-ul nativ din VMware:

Utilizând însă integrarea cu Cisco HyperFlex, putem sa evitam complet utilizarea snapshot-urilor native VMware. După cum se poate vedea mai sus in imaginea din dreapta, fluxul de lucru va crea un snapshot HyperFlex. Veeam VBR va citi si copia toate datele din acest snapshot, iar după ce va termina backup-ul sau replicarea, Veeam va șterge acest snapshot. Aceasta ștergere poate fi făcută cu impact minim asupra mașinilor virtuale, sau asupra mediului de producție.

 

Înainte de a merge mai departe si de a încerca integrarea cu Cisco HyperFlex, va trebui sa ne asiguram ca cerințele de mai jos sunt îndeplinite:

 • Mașinile virtuale se găsesc pe un cluster HyperFlex de o versiune 2.0 sau mai noua.
 • Veeam Backup & Replication versiunea 9.5 U2 sau mai noua este instalata pe serverul de backup
 • Avem licența de VBR corespunzătoare (Edițiile Community sau Veeam backup Starter nu suporta integrarea cu soluțiile de stocare)
 • Atât sistemul de stocare HyperFlex cat si vCenterul sunt adăugate in infrastructura virtuala din serverul de backup
 • Serverul Backup Proxy este configurat corespunzător in infrastructura de backup
 • Mașinile virtuale pe care dorim sa le protejam, nu trebuie sa aibă nici un snapshot nativ de VMware înainte sa înceapă primul job de backup
 • Funcția “Enable backup from storage snapshots” trebuie sa fie pornita in setările job-ului
 • Atunci când folosim funcția „Backup from Storage Snapshot” peste protocolul NFS:
  • Serverul Veeam Proxy trebuie sa aibă acces către backend-ul HyperFlex
  • Daca folosim un Firewall in rețea, trebuie sa ne asiguram ca avem toate porturile necesare deschise

Cum configuram integrarea cu Cisco HyperFlex?

Pentru Veeam VBR integrarea cu HyperFlex este la fel cu orice alta integrare de storage, deoarece nu vede sistemul ca o soluție hyperconvergenta, ci ca un storage obișnuit. Din acest motiv va trebui sa navigați in meniul “Storage Infrastructure”, si sa adăugați de acolo sistemul HyperFlex. După ce selectați „Add Storage” veți fi trimiși către următorul wizard:

 1. Selectați „Cisco HyperFlex”

 2. Adăugați adresa IP de management a clusterului HyperFlex (se poate adaugă si numele DNS)

 3. Definiți credentialele de login pentru clusterul HyperFlex

 4. Opțional, daca se doresc servere proxy dedicate care sa fie folosite pentru backup-ul acestui cluster

 5. Terminam wizard-ul

După ce terminam wizard-ul, se va putea vedea cum se face adăugarea sistemului HyperFlex in soluția de backup Veeam.

Rularea job-urilor de backup

În imaginile de mai jos puteți vedea diferența între a rula un job de backup fără integrare și un job în care integrarea cu HyperFlex a fost activată.