Inteligența artificială

Valentin Ghiță

Azure Senior System Engineer

valentin.ghita@alef.com

un concept întâlnit tot mai des, în special atunci când vorbim despre Cloud și automatizarea proceselor repetitive.

Contrar așteptărilor, termenul “Inteligență artificială” există de foarte mult timp, mai exact din anul 1955-1956, atunci când John McCarthy i-a oferit context. De ce a durat atât de mult până când să vedem o creștere exponențială a acestui domeniu?

Acum mai bine de 60 ani existau câteva piedici in calea dezvoltării Inteligenței Artificiale, după cum urmeaza:

Puterea de procesare

1969, anul în care omul a pus prima oară piciorul pe luna. Ca să ne facem o idee cât de mult a evoluat tehnologia, puterea de procesare a unui smartphone o depașește pe aceea a calculatoarelor folosite de către NASA pentru programul de aselenizare.

Lipsa puterii de procesare este o problemă care nu mai există in zilele noastre, în special in contextul Cloud-ului.

Datele de care dispunem

 

Atunci când vorbim de Inteligență Artificială, ne referim implicit la algoritmi de învățare, bazați pe date care există sau sunt colectate. Astăzi, mai multe date tranzitează Internetul într-o secunda, decât existau în tot Internetul acum 20 de ani. Această creștere exponențială se traduce prin oportunități de business, în domenii precum Inteligență Artificială, Machine Learning, Big Data ș.a.m.d.

Algoritmii

Am ajuns în punctul în care putem oferi unui program/unei mașini posibilitatea de a invăța, bazându-se pe datele pe care i le oferim sau pe care le colectează, astfel putând să răspundă mai bine, mai repede, mai „inteligent”. La început, algoritmii arătau ca un ghid de pași și secvențe de la care programul nu se putea abate. Mai nou, prin intermediul platformelor Cloud precum Microsoft Azure, putem accesa algoritmi de recunoaștere facială, vocală, algoritmi care fac tranziția de la voce la text si invers, algoritmi de căutare, pe care îi putem integra mai departe în aplicații deja dezvoltate sau pe care le dezvoltăm direct în Cloud.

Conform Gartner, în 2018 se preconizează o creștere cu aproximativ 70% a valorii de business derivate din domeniul Inteligenței Artificiale, față de anul precedent. Această idee este confirmată de multitudinea de platforme, tool-uri și servicii care au fost dezvoltate și există pentru a facilita dezvoltatorilor să creeze soluții ce înglobează componenta de Inteligență Artificială.

Microsoft, de exemplu, pune la dispozitie în Azure o intreagă platformă orientată în jurul Inteligenței Artificiale, ce conține atât servicii cât și infrastructură precum:

 • API-uri : servicii cognitive (recunoaștere facială, vocală), de traducere, de search
 • Un framework complet pentru dezvoltarea, testarea si integrarea Chatbot-ilor – disponibil atât local (putem publica din Visual Studio direct în Azure) cât și în Cloud (Bot Builder)
 • Machine Learning Studio – un mediu bazat pe „Drag & Drop”, ce nu necesită cunoștinte de scriere cod și permite crearea de soluții de analiză predictivă
 • Cortana – asistent inteligent, ce poate fi apelat și integrat în diverse soluții și produse
 • Infrastructură: Azure Cosmos DB (o bază de date distribuită global), Azure Data Lake Storage (rulează soluții de date și Inteligență Artificială de ordinul petabiților), IoT Edge (extinderea modelelor inteligente din Cloud către dispozitivele de la „marginea” Cloud-ului, cum ar fi senzori, mașini autonome).

Ok, dar la ce putem să folosim toate aceste resurse?
Inteligența Artificială este un domeniu cu aplicabilitate largă:

 • Sănătate: algoritmii de tip „Machine Learning” pot procesa un număr mare de date (radiografii, fișe medicale, simptome, etc) și ajunge rapid la o concluzie/recomandare.
 • Securitatea datelor: numărul produselor de tip Malware (viruși, troieni, adware, spyware, ransomware) este in continuă creștere. Ținând cont că un număr foarte mic de malware își schimbă radical codul de la iterație la iterație, prin intermediul modelelor de inteligență artificială se poate concluziona cu precizie care fișiere sunt de tip malware.
 • Marketing: cu cât ințelegi mai bine persoana căreia te adresezi, cu atât poți personaliza mai bine o ofertă/un newsletter și implicit vinde mai eficient.

Putem concluziona că Inteligența Artificială are o curbă de creștere de tip „S”, pe care ne situăm în faza incipienta. Mai jos putem vedea cum ar arăta această creștere comparativ cu domenii/tehnologii precedente, ce au avut evoluții similare:

Observăm câteva asemănări:

 • Se întind pe o perioadă de aproximativ 20 de ani
 • În partea de început a curbei există scepticism față de tehnologie
 • În partea de sus a curbei, tehnologia este văzută ca un „must have”

În concluzie, putem afirma că atât business-urile cât și indivizii care nu investesc in aceste tehnologii și încep să le foloseasca târziu, când „trenul a plecat deja din stație”, ajung să plătească un preț mare și să fie mereu în urma liderilor de piață.