Microsoft Academic Licensing

Microsoft AEP (Authorized Education Partner)

Soluțiile de tip Academic (OVS-ES, GGWA-A, School Agreement, Open License Academic) pot fi vândute End User-ului doar de către partenerii ce dețin statutul Microsoft AEP (Authorized Education Partner).

Fără a deține această autorizare, plasarea comenzilor nu este conformă cu regulile de licențiere Microsoft.

Cum dobândiţi statutul Microsoft AEP?

  1. Înscrieți-vă gratuit pe portalul partenerilor Microsoft-MPN (Microsoft Partner Network);
  2. Accesați portalul Microsoft Education Partner Network
  3. Click pe Join or Renew
  4. Urmați pașii solicitați pentru a finaliza înscrierea.

Mai multe detalii cu privire la Microsoft AEP, regăsiți accesând link-ul:  https://www.mepn.com/MEPN/FAQ.aspx

În acest demers, este necesară susținerea și promovarea unui examen grilă online, ce durează aproximativ 30 de minute. Autorizarea obținută este valabilă pentru o perioadă de  12 luni, iar la finalul celor 12 luni poate fi reinnointa gratuit, urmând aceiași pași.

Pentru ca un partener să poată plasa o comandă pentru licențe de tip Academic (OVS-ES, GGWA-A, School Agreement, Open License Academic, CSP EDU), este necesar să comunice numărul autorizației AEP deținute.

Clienți sector public (GOV, Academic)

În cazul clienților guvernamentali sau al entităților deținute de stat, partenerul trebuie să obțină   de la client „End Customer Purchase Commitment” înainte  de  a  plasa orice comandă. Acesta este un document într-un format nemodificabil venit de la client pe care  partenerul îl va transmite către distribuitor și care conține cel puțin:

-Produsul

-Cantitate

-Prețul

-Data

Pentru clienții de tip guvernamental, e-mail-ul de comandă de la End User către Reseller, este obligatoriu, fiind solicitat în procesele de auditare ale comenzilor realizate de către Microsoft.

Purchase Order Example

Purchase Order Acceptable
Purchase Order Acceptable

Not Acceptable
Purchase Order Not Acceptable

Definiţia Microsoft a Utilizatorului educational

A) Instituţii de învăţământ

O instituție academică sau profesională acreditată de agenția aplicabilă de reglementare din țara în care instituția de învățământ își are sediul principal.


• Academic Open
• Academic Select Plus 
• Înscrierea Enrollment for Education Solutions (atât pentru învățământul de la grădiniță până la liceu, cât și pentru învățământul superior)
• Contractul Gen Genuine Windows - Academic
• Contractul pentru Microsoft Cloud (CSP)
• Contractul pentru clienți Microsoft
• Contractul de abonament Microsoft Online
• Contractul Microsoft Products and Services
• Open Value Subscription - Solutii destinate mediului educational (atat pentru învățământul de la grădiniță până la liceu, cât și pentru învățământul superior)
• Contractul School (doar pentru învățământul gimnazial sau liceal)
• Contractul de licență Services Provider

B) Birouri administrative ale unei Instituţii de învăţământ

Birourile administrative locale, regionale sau naționale ale uneia sau mai multor instituții de învățământ descriese în secțiunea A(i).


• Academic Open
• Academic Select Plus 
• Înscrierea Enrollment for Education Solutions (atât pentru învățământul de la grădiniță până la liceu, cât și pentru învățământul superior)
• Contractul Gen Genuine Windows - Academic
• Contractul pentru Microsoft Cloud (CSP)
• Contractul pentru clienți Microsoft
• Contractul de abonament Microsoft Online
• Contractul Microsoft Products and Services
• Open Value Subscription - Solutii destinate mediului educational (atat pentru învățământul de la grădiniță până la liceu, cât și pentru învățământul superior)
• Contractul School (doar pentru învățământul gimnazial sau liceal)
• Contractul de licență Services Provider

C) Bibliotecile publice

O bibliotecă publică ce oferă servicii de bibliotecă generală de bază tuturor locuitorilor dintr-o anumită comunitate, regiune sau sector.


• Academic Open
• Academic Select Plus 
• Contractul Gen Genuine Windows - Academic
• Contractul pentru Microsoft Cloud (CSP)
• Contractul pentru clienți Microsoft
• Contractul de abonament Microsoft Online
• Contractul Microsoft Products and Services
• Contractul School
• Contractul de licență Services Provider

D) Muzeele publice

Un muzeu public permanent având în principal scopuri educative sau estetice, care utilizează personal profesional și expune regulat obiecte tangibile pentru public.


• Academic Open
• Academic Select Plus 
• Contractul Gen Genuine Windows - Academic
• Contractul pentru Microsoft Cloud (CSP)
• Contractul pentru clienți Microsoft
• Contractul de abonament Microsoft Online
• Contractul Microsoft Products and Services
• Contractul School
• Contractul de licență Services Provider

*Notă specială privind spitalele, sistemele de sănătate, şcolile  militare/unităţile de instruire ale guvernului şi laboratoarele de  cercetare.


Spitalele, sistemele de sănătate și laboratoarele de cercetare (inclusiv laboratoarele de cercetare independente sau laboratoarele de cercetare afiliate la un client eligibil din domeniul educațional sau o agenție guvernamentală) NU sunt eligibile să achiziționeze licențe din ediția Academic Edition pentru produse, decât dacă sunt deținute și controlate în întregime de o Instituție de învățământ calificată, conform definițiilor de la secțiunea A(i) și B de mai sus. "Deținute și controlate în întregime" înseamnă că Instituția de învățământ este proprietar unic al spitalului, sistemului de sănătate sau laboratoarului de cercetare și singura entitate care exercită control asupra operațiilor zilnice ale instituției menționate. Spitalele, sistemele de sănătate și laboratoarele de cercetare NU pot face achiziții în temeiul Contractului School și NU pot face parte din Contractul School al unei Instituții de învățământ, chiar dacă sunt deținute și controlate în întregime de Instituția de învățământ. Școlile militare sau alte unități de instruire ale guvernului care nu acordă diplome nu sunt eligibile să achiziționeze produse din ediția Academic Edition.

Microsoft