Modificarea valorii retransmisiilor pentru punctele de acces

Rareș Odobescu

System Engineer WiFi • Expert Center

AP-urile transmit informații către controler prin tunelul CAPWAP. Fiecare cerere se succedă cu un răspuns predefinit. Răspunsul este folosit și ca o confirmare a recepției pachetului de cerere.

Cum modificăm valoarea retransmisiilor pentru punctele de acces (AP = Access Point)

Dacă AP-ul nu primește un astfel de răspuns va retransmite informația după un interval de timp setat. Iar dacă răspunsul tot nu vine după mai multe retransmisii, sesiunea este închisă de AP (se va deconecta de la controler) și va căuta să se conecteze la un alt controler disponibil.

Numărul de retransmisii și perioada la care se face retransmisia se pot configura global, adică această configurare este valabilă pentru toate AP-urile, uniform. O altă opțiune este configurare individuală pentru fiecare AP în parte. Configurarea individuală are întâietate față de cea globală. Dacă pentru un AP avem și configurare globală și configurare individuală făcută, acesta va funcționa după valorile din configurația individuală. Pentru a ține minte mai ușor putem asocia faptul că o configurație mai specifică este luată în calcul față de cea generală.

Configurarea globală se face accesând pagina GUI a controlerului din meniul:

WIRELESS => Access Points => Global Configuration => AP Retransmit Config Parameters

„AP Retransmit Count” reprezintă numărul de încercări de retransmisii ale AP-ului către controler, valoare implicită (default) este de 5.

“AP Retransmit Interval” reprezintă durata de timp dintre retransmisiile cererilor, valoare implicită (default) este de 3.

Aceste valori nu se aplică AP-urilor ce lucrează în modul Bridge (Mesh).

Configurarea individuală se face accesând pagina GUI a controlerului din meniul

Wireless => All APs => selectăm AP-ul dorit din listă (în cazul nostru RO-OF1-AP01) => Advanced

Unde găsim aceleași două valori explicate mai sus dar specifice pentru AP-ul selectat.

O comandă utilă CLI unde se poate vedea setarea acestor parametrii pentru fiecare AP în parte este mai jos.

(Cisco Controller) >show ap retransmit all

Global control packet retransmit interval: 3 (default)

Global control packet retransmit count: 5 (default)

AP Name Retransmit Interval Retransmit count
------------------ ------------------- -------------------
RO-OF1-AP01 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)
RO-OF1-AP03 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)
RO-OF1-AP09 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)
RO-OF1-AP06 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)

Pentru a configura din CLI (linia de comandă)

(Cisco Controller) >config ap retransmit interval 4 RO-OF1-AP01 => setează 4 secunde pentru perioada de retransmisie pentru AP-ul cu numele RO-OF1-AP01. Așteaptă 4 secunde până va retransmite. Valori posibile în intervalul [2 - 5] secunde.

(Cisco Controller) >config ap retransmit count 7 RO-OF1-AP01 => setează ca 7 încercări de retransmisie pentru AP-ul cu numele RO-OF1-AP01. Valori posibile în intervalul [3 - 8].

Prin configurarea celor două linii de mai sus vor fi 7 retransmisii, iar fiecare retransmisie se va face după 4 secunde pentru AP-ul RO-OF1-AP01. Dacă AP-ul nu va primi nici un răspuns de confirmare din partea controlerului atunci se va deconecta de la el și va căuta un altul disponibil.

Aceeași comandă de mai sus dar aplicată pe toate AP-urile.

(Cisco Controller) >config ap retransmit interval 4 all

(Cisco Controller) >config ap retransmit count 7 all

Pentru verificarea modificărilor folosim următoarele comenzi:

(Cisco Controller) >show ap retransmit RO-OF1-AP02

Global control packet retransmit interval: 3 (default)

Global control packet retransmit count: 5 (default)

AP Name Retransmit Interval Retransmit count
------------------ ------------------- -------------------
RO-OF1-AP01 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)

(Cisco Controller) >show ap retransmit all
Global control packet retransmit interval: 3 (default)
Global control packet retransmit count: 5 (default)

AP Name Retransmit Interval Retransmit count
------------------ ------------------- -------------------
RO-OF1-AP01 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)
RO-OF1-AP03 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)
RO-OF1-AP09 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)
RO-OF1-AP06 3 (default) 5 (WLC default),5 (AP default)


Pentru întrebări legate de tehnologiile Cisco
ne puteți scrie aici