AltaVault – NetApp zálohování do cloudu

Tradiční řešení zálohování a obnovy dat jsou pomalá, časově náročná, drahá a riskantní. Uživatelé dnes očekávají okamžitou obnovu s nulovou ztrátou dat, to ale bohužel tradiční strategie zálohování a obnovy nedokážou splnit. Výsledkem pak je, že mnohé organizace  selhávají v dodržení zálohovacího a obnovovacího okna dat. S rostoucím objemem dat rostou zároveň také nároky na zabezpečení provozu fyzického DR úložiště. Mnohé organizace se ještě dnes spoléhají na zálohování na pásky, což s sebou nese mnohá úskalí (ztráta dat, omezená a zdlouhavá zálohovací okna, omezené možnosti ověření záloh…).

Z nedávného průzkumu ESG se tři z deseti nejdůležitějších IT priorit roku 2015 týkaly modernizace záloh: zlepšení zálohování dat, dodržování právních předpisů a připravenost pro Business Continuity/Disaster Recovery (BC/DR). 

Alta Vault řeší problémy zálohování

NetApp Alta Vault Storage zavedený s cloudem umožňuje bezpečné a efektivní využití veřejných i privátních cloudů za účelem zálohování a obnovy. Nasazením této technologie lze snížit náklady a složitost celého řešení až o 90 %. Alta Vault lze velmi snadno spojovat s existujícím zálohovacím softwarem, přičemž poskytuje až čtyřikrát rychlejší kompresi, deduplikaci, šifrování a přenos dat do cloudu, a to při volném výběru poskytovatele cloudu.
Kromě toho, že Alta Vault zajistí ukládání šifrovaných a deduplikovaných záloh v cloudu, uchovává zároveň na lokálních discích poslední zálohy podle nastavení, a proto bude při případné obnově stačit vzít lokálně uložené kopie záloh. To má hned dvě výhody: obnova je rychlá, ale zároveň i ekonomicky výhodná, protože není potřeba vyjímat zálohy z cloudu. V případě, že by došlo k selhání Alta Vault appliance, není žádný důvod k panice, neboť zálohy jsou uloženy v cloudu. Po nastartování virtuální appliance a zadání šifrovacího klíče tak budou zálohy opět dostupné. Výsledkem tohoto scénáře je ekonomicky výhodné řešení otázky zálohování a obnovy dat s lepšími parametry RPO/RTO a rizikem ztráty dat blížícím se nule. Náklady na správu jsou přitom signifikantně nižší než v případě dedikované DR fyzické lokality.

Alta Vault podporuje nejen soukromé, ale také veřejné poskytovatele cloudových úložišť a backup aplikací.

Alta Vault lze spojovat spolu s většinou preferovaných poskytovatelů cloudových úložišť a backup aplikací. Investice do backup softwaru tak nepřijdou nazmar.
Díky bezproblémovým bezpečnostním funkcím Alta Vault jsou data v cloudu uložena bezpečně a v případě potřeby jsou také plně k dispozici.

Cloud-integrované úložiště řeší potřeby zákazníků

Cloud-integrované úložiště řeší celou řadu požadavků, které souvisejí se zálohováním dat, zotavením se po havárii a také s dlouhodobou archivací. Řešením je využití cloudu jako nákladově efektivního a okamžitě dostupného skladovacího prostoru k zálohování a archivaci dat. Vzhledem k tomu, že jsou datové kopie uloženy v cloudu, je možné zálohy přemístit do externích zdrojů, a to velmi rychle. To samozřejmě znamená i vyšší jistotu proti výpadku. Mezi hlavní výhody Alta Vaultu tedy patří:

  • jedinečná účinnost,
  • škálování Enterprise třídy na otevřené platformě,
  • kompletní zabezpečení a dodržování předpisů,
  • jednoduché nasazení a správa.


Alta Vault se dodává ve dvou provedení, buď jako fyzické, nebo virtuální (Microsoft Hyper-V and VMware vSphere) zařízení. Všechna data jsou šifrována už na lokálním diskovém prostoru, takže přenos dat do cloudu je zcela bezpečný. 

Praktický příklad na závěr…

Představte si, že máte 32TB-384TB backup dat uložených lokálně, ale následně všechny svoje zálohy až do logické hodnoty 57PB máte zašifrované a uložené v cloudu. I když se zdá, že budete muset vydávat měsíčně velký obnos peněz za cloudové úložiště, opak je pravdou. Deduplikace sníží velikost vašich dat až 30x a to znamená, že snadno zazálohujete vaše např. 4,8PB data do 160TB cloudu. Alta Vault dokážete také propojit s TACACS a RADIUS k autentifikaci a RBAC. Kapacitní hodnoty v tomto příkladu samozřejmě mnohonásobně přesahují reálné potřeby průměrného zákazníka , jejich účelem je však demonstrovat aktuální horní omezení této technologie. 

Nasazení do provozu spočívá ve:

- výběru poskytovatele cloudu a způsobu, jakým chcete ukládat (seznam poskytovatelů je velmi dlouhý, většina lidí má tendenci používat Amazon S3, Amazon Glacier, Rackspace cloud storage nebo Storagegrid Webscale, což je podobné S3),
- přidání klíčů nebo pověření,
- vytvoření shares (NFS nebo SMB),
- propojení s backup aplikací.

Cloudové prostředí se neustále dere do popředí, takže dříve či později s ním budete nuceni pracovat. Pak s ním nebojujte, ale spolupracujte s ním a navrhujte řešení s maximálním využitím jeho předností. 

Trial licence na 90 dnů k vyzkoušení na odkazu níže:

http://www.netapp.com/us/forms/altavault-fy15q4-m1.aspx

 

 

V případě zájmu kontaktujte NetApp Team:

Davida Rusína - NetApp BDM
Tel.: 724 604 523
e-mail:

nebo

Stanislava Rampase - NetApp BDM
Tel.: 603 846 989
e-mail: