Budoucnost licencování produktů výrobce Cisco Systems!

Renata Lasková

Inside sales/presales konzultant

renata.laskova@alef.com

V minulosti bylo licencování software časově neomezené a pevně svázané s daným zařízením. Také ceník se příliš často neměnil. Vývoj trhu, nástup mobility, rostoucího počtu zařízení a různých scénářů jejich nasazení přinesl zcela nové nároky na licencování produktů. Oblast licencování software je nově chápána jako příležitost k úsporám a efektivnímu řízení růstu, zároveň se však stává noční můrou mnoha IT oddělení. Tato nová situace nutí výrobce měnit zavedené tradiční licenční modely.

Cisco Smart Software

V případě výrobce Cisco Systems bylo prvním krokem směrem k nové budoucnosti představení přenositelných, časově omezených Smart Software licencí, centrálně spravovaných pomocí Smart Account účtu. Seznam produktů se Smart licencováním se neustále rozšiřuje, a tak lze oprávněně předpokládat, že se do budoucna jedná o perspektivní licenční model. Jeho zavedení výrazně zjednodušuje logistický proces dodávky, správy a inventarizace již pořízeného software. Co ale příliš neřeší je proces efektivního plánování a obnovy licencí, zejména problematickou koterminaci časových licencí. K tomu slouží další postupný krok, kterým je uzavření licenční smlouvy Cisco Enterprise Agreement.

Cisco Enterprise Agreement

Cisco Enterprise Agreement nabízí možnost pružně reagovat na měnící se obchodní potřeby zákazníků, podporuje zavádění a adopci nových technologií, přináší podstatné zjednodušení procesu plánování a obnovy licencí, nabízí centrální správu licencí pomocí online nástroje EA Workspace a umožňuje předvídatelnost a celkové snížení licenčních nákladů.

 

Přínosy Cisco Enterprise Agreement:


 • Pružná reakce na obchodní potřeby zákazníka.
 • Podpora zavedení a adopce nových technologií.
 • Zjednodušení procesu plánování a obnovy licencí.
 • Centrální správa licencí.
 • Přístup k aktuálním verzím produktů.
 • Přirozená podpora konsolidace vendorů.
 • Garantovaný růst bez zpětných sankcí a poplatků.
 • Garance ceny licencí po dobu platnosti smlouvy.
 • Předvídatelnost a celkové snížení nákladů.
 • Řešení problematické koterminace licencí.

Cisco True Forward model

 

Cisco Enterprise Agreement zavádí model licencování v režimu True Forward, který umožňuje zákazníkům v rámci roku průběžně růst, a to bez účtování zpětných poplatků a sankcí. Také cena licencí se po dobu platnosti smlouvy nemění. Zákazníka tedy na konci každého roku nečeká nepříjemné překvapení k podobě dodatečných nákladů, jako tomu bývá v případě jinými vendory běžně provozovaného True Up modelu licencování. Díky takto transparentnímu přístupu mohou zákazníci aktivovat co je potřeba, v okamžiku kdy je to potřeba.

 

Příklad využití licenčního modelu True Forward:

 • Zákazník podepisuje tříletý Enterprise Agreement kontrakt s 2 000 licencemi DNA for Wireless.
 • Na konci prvního roku zákazník používá 2100 licencí. Hodnota smlouvy pro další období je 2100 licencí. Zákazník neplatí žádné zpětné poplatky/sankce.
 • Na konci druhého roku zákazník používá 2 300 licencí. Hodnota smlouvy pro další období je 2300 licencí. Zákazník neplatí žádné zpětné poplatky/sankce.
 • Na konci třetího roku zákazník používá 2 350 licencí. Smlouva a platnost licencí končí. Zákazník neplatí žádné zpětné poplatky/sankce. Nová smlouva zohledňuje aktuální počet používaných licencí.

 

Cisco Enterprise Agreement je dostupný již několik let, nastavením podmínek začínal jako program pro velké enterprise zákazníky. Díky postupným změnám smluvních podmínek je Cisco Enterprise Agreement dostupný stále většímu počtu zákazníků, podporovaný řadou promo akcí a stává se aktuálním i v České republice.


Technologické oblasti (enrollment)

Smlouvu je možné uzavřít na 3 nebo 5 let, a to v jedné až čtyřech technologických oblastech (enrollment) – DNA, datová centra, kolaborace a bezpečnost. Přístup ke kompletnímu portfoliu produktů v dané oblasti podporuje proces konsolidace vendorů.

 

Cisco Enterprise Agreement z pohledu technologií:

DNA

Datová Centra

Kolaborace

Bezpečnost

Switching

Wireless

Software-Defined WAN (SD-WAN), Routing

Data Center Networking

Hyperflex

Intersight

CloudCenter Suite

Container Platforms

Workload Optimization

AppDynamics

Collaboration Flex Plan

Customer Collaboration

Multiparty

Unified Communications

Meeting Server (CMS)

Next Generation Firewall (NGF)

AMP for Endpoints

Email Security

Umbrella

Cloudlock

Stealthwatch

Identity Services Engine (ISE)

Web Security Appliance (WSA)

Tetration, TaaS

Duo


Cisco Enterprise Agreement automaticky zahrnuje softwarovou podporu úrovně Basic, která obsahuje podporu TAC v režimu 24x7 s dobou odezvy do 1 hodiny, přístup ke znalostní bázi výrobce a k aktuálním verzím software. Volitelné úrovně podpory Enhanced a Premium jsou potom dostupné za úplatu. 

V případě otázek se neváhejte obrátit na svého obchodního zástupce ALEF nebo nás kontaktujte na: .