Cisco Smart Acount - Q&A

Jak společnost Cisco mění svůj přístup k softwarovým licencím?

Společnost Cisco proměňuje životní cyklus komplexních softwarových řešení tak, aby je zákazníci mohli lépe a snáze používat. Podstatnou součástí této změny je přechod od licencí s aktivačním klíčem produktu (PAK) ke Smart licencování, se kterým je registrace licencí rychlejší a flexibilnější. Srdcem této proměny jsou Smart licence a Smart Accounts, které zajišťují hladký nákup a správu softwaru.

Co je Smart licencování?

Smart licencování je flexibilní model poskytování softwarových licencí, který zjednodušuje cestu zákazníka k aktivaci a správě licencí v rámci celé organizace. Model Smart licencování usnadňuje nákup, nasazení a správu softwarových licencí produktů Cisco. Pokud chcete Smart licencování využívat, musíte si nejprve zřídit Smart Account

Co je Smart Account?

Smart Account je centrální úložiště, ve kterém můžete prohlížet, ukládat a spravovat licence pro celou organizaci. Stručně řečeno, prostřednictvím Smart Account získáte přístup k softwarovým licencím, hardwaru a subskripcím. Smart Accounts jsou nezbytné k získání přístupu a ke správě produktů, které mají aktivováno Smart licencování. Vytvoření Smart Account je snadné a netrvá víc než 15 minut. 

 Podívejte se na krátké VIDEO o Smart licencování. 
   Získejte více informací o Smart Accounts v krátkém VIDEU.

 Jaké jsou přínosy Smart Account?  

 

Smart Accounts nabízí jednoduché, centralizované a uspořádané řešení správy licencí. Se Smart Account získáte úplnou viditelnost a informace o všech svých softwarových aktivech Cisco uložených na Smart Account (včetně licencí PAK a Enterprise Agreements (EA)). Pokud používáte Smart Account se Smart licencemi, získáte následující výhody:

 • Viditelnost v reálném čase – můžete si prohlédnout všechny své softwarové licence, oprávnění a uživatele v celé organizaci.
 • Centralizovaná správa – oprávnění uživatelé mají možnost si z jediného místa prohlédnout všechna licenční oprávnění a volně přesouvat licence v síti podle potřeby.
 • Úspora nákladů – snižte náklady na správu licencí díky nižším režijním výdajům, lepšímu řízení využití prostředků a efektivnějšímu plánování.
 • Organizace – Virtual Accounts umožňují flexibilně organizovat licence podle oddělení, produktů, geografických lokalit nebo jiných kritérií – zkrátka podle toho, co má pro vaši společnost smysl.

 Jak Smart licencování funguje?  

 

Oproti tradičním PAK licencím slučuje Smart licencování všechny licence v rámci uživatelem definovaného Smart Account, který lze používat v rámci celé vaší společnosti. Produkty se Smart licencemi se samy registrují pri konfiguraci a aktivaci pomocí jediného tokenu, takže už není nutné navštívit webovou stránku a registrovat produkty jednotlivě pomocí samostatných klíčů PAK.

 

 Jak se Smart licencování liší od tradičního licencování pomocí klíču PAK?  

 

V následující tabulce jsou zvýrazneny rozdíly mezi tradičním licencováním pomocí klíču PAK a Smart licencováním.

Omezená viditelnost

 • Nevíte, co vlastníte. Potřebujete více portálu a nástrojů k zobrazení informací o svých softwarových aktivech.

Úplná viditelnost

 • Máte přehled o všech svých softwarových aktivech. Licence a jejich využití lze snadno spravovat pomocí jediného rozhraní.

Registrace klícu PAK

 • Každé zarřízení musíte ručně registrovat. Zařízení lze odemknout pouze pomocí licenčního klíče.

Snadná registrace

 • K odemčení zarízení není nutný klíč PAK. Zařízení lze snadno aktivovat.

Licencování konkrétních zařízení

 • Licence jsou určeny pro jediné konkrétní zařízení (to se také označuje jako uzamčení uzlu).

Licencování konkrétní společnosti

 • Naše funkce flexibilního licencování umožnuje používat licence pro různá zařízení.
 • Licence lze sdružit a používat pro jakoukoli skupinu odpovídajících zařízení, která si vaše spolecnost sama určí.
 • Licence můžete využívat i nad rámec původně nakoupené doby platnosti a toto vyšší využití uhradit k pozdějšímu dohodnutému datu, což přispívá k urychlení a zefektivnění nákupního cyklu.

 Kdo potřebuje Smart account? 

Smart Account potřebují všichni zákazníci společnosti Cisco. Produkty s aktivovanými Smart licencemi nelze objednat bez přidělení Smart Account v objednávce v Cisco Commerce Workspace (CCW). Produkty, které vyžadují Smart úcet, jsou označeny ikonou „SA“ a na úrovni řádku se červeně zobrazí zpráva „Smart Account Required“ (Požadován Smart Account). Bez Smart Accountu nemůžete využívat Smart licence, které jste si zakoupili.

 Jak je možné založit Smart Account? 


Založení Smart Account je rychlé a zdarma. Prihlaste se Cisco Software Central pomocí svého ID na webu cisco.com a zadejte požadavek na Smart Account kliknutím na položku „Request a Smart Account“ pod „Administration“. Vytvorení Smart Account netrvá více než cca 15 minut. Žádost o vytvorení Smart Account můžete zadat také při objednávání prostřednictvím CCW. 

Rádi vám pomůžeme s registrací – kontaktujte nás na

 

 

Více informací o vytvoření Smart Account získáte v krátkém VIDEU.

Vytvořte si Smart Account na webu software.cisco.com.

 Kde je možné zobrazit a spravovat Smart Account? 


Jakmile je Smart Account vytvořen, provádí se základní správa účtu v Cisco Software Central. Ke svým licencím máte přístup a můžete je přiřazovat ke svému Smart Account pomocí nástroje Smart Software Manager (SSM). Správa Smart Account a vytváření virtuálních účtů (Virtual Accounts) se provádějí prostřednictvím Cisco Software Central.

 Pokrývají Smart Account všechny licence? 


Smart Accounts zajišťují úplnou viditelnost všech typů softwarových licencí Cisco, vyjma licencí typu RTU (Right-To-Use). Největší výhoda Smart Accountu spočívá ve využívání Smart licencí.

 • Při Smart licencování nejsou potřeba žádné klíče PAK a Smart licence lze snadno objednávat a aktivovat.
 • U PAK licencí je zajištěna viditelnost PAK licencí a zařízení přiřazených ke Smart Account.
 • U smluv typu Cisco Enterprise Agreements (EA) získáte výhodu zjednodušené správy smluv EA, viditelnosti a automatického spotřebovávání licencí.

 Jak se získá přístup k různým typům licencí? 


Smart Accounts jsou bránou ke třem různým portálům:

 • Pro Smart licence existuje nástroj Cisco Smart Software Manager, ve kterém jsou uloženy a spravovány
 • Pro klasické licence existuje License Registration Portal, na kterém jsou uloženy a spravovány.
 • Pro smlouvy EA existuje nástroj EA Workspace, díky němuž mohou zákazníci spravovat všechny licenční aktivity v rámci smlouvy Enterprise Agreement na jednom místě.

 Co je Virtual Account? 

Virtual Account je dílčí účet v rámci Smart Account. Virtual Accounts se používají k internímu uspořádání a správě licencí na základě specifických potřeb vaší společnosti. Virtual Accounts je možné zřizovat podle oddělení, produktu, geografické lokality nebo jiných kritérií, která nejlépe vyhovují obchodnímu modelu vaší společnosti. Jakmile je vytvořen Smart Account, automaticky se současně vytvoří odpovídající Virtual Account. Další Virtual Accounts ke Smart Account zákazníka se vytvářejí v Cisco Software Central.

 Proč je potřeba mít Virtual Accounts? 

Virtual Accounts vám pomáhají organizovat vaše Cisco aktiva způsobem, který je pro vaše podnikání logický. Nejběžnějším způsobem využití Virtual Account je zajištění přístupu a přidělování konkrétních licencí různým oddělením nebo geografickým lokalitám a zachování celkového přehledu o využití licencí v rámci organizace. Počet Virtual Accounts, které si můžete vytvořit, není omezen. Podívejte se na krátké video o vytvoření Virtual Account a osvědčených postupech jeho využití.

 Jak se provádí správa Smart licencí? 


Aplikaci licencí v rámci celé společnosti si můžete řídit sami pomocí nástroje Cisco Smart Software Manager. SSM je cloudový nástroj, který uchovává záznamy o Smart licencích. Umožňuje seskupovat licence do Virtual Accounts (fondů). Systém vede v reálném čase informace o stavu využití licencí po registraci a aktivaci produktů. Uživatelé jsou o stavu licencí ve Virtual Accounts informováni pomocí upozornění (o blížícím se vypršení platnosti, o vypršení platnosti, nedostatečném rozsahu licence), event logů a souhrnných e-mailů. 

  Podívejte se na krátké VIDEO o správě Smart licencí.

 Jaké softwarové produkty nabízí Smart licence? 

Podívejte se na úplný seznam produktů, které využívají Smart licence, na webu cisco.com.

 Je možné přenášet licence mezi zařízeními? 

U produktů, které mají aktivovány Smart licence, můžete spustit nástroj SSM a přenášet licence mezi kompatibilními zařízeními pomocí virtuálních účtů.

 Je možné klasické licence s klíčem PAK převést na Smart licence? 


Klasické licence s klíčem PAK je možné převést na Smart licence, pokud je k dispozici ekvivalentní Smart licence. Převod licence lze provést na portálu pro registraci licencí (LRP) nebo v nástroji Smart Software Manager (SSM).

 • Na portálu LRP přejděte na kartu „PAKs/Tokens“, vyberte položku „Actions“ a potom možnost „Convert to Smart Entitlement“.
 • V nástroji SSM přejděte na kartu „License Conversion“, kde klasické licence převedete na Smart licence.
  Podívejte se na krátké VIDEO o převádění PAK licencí na Smart licence.

 Jak vypadá proces registrace a aktivace produktů s aktivovanými Smart licencemi? 

Postup registrace a aktivace produktů s aktivovanými smart licencemi:

 • Vytvořte původní token pro zařízení v nástroji SSM.
 • Aktivujte v zařízení funkci „Smart Call Home“ tak, abyste mohli odeslat informace o zařízení do nástroje SSM.
 • Nastavte token v zařízení pomocí příkazu „(exec) license Smart register idtoken“.
 • Zařízení se připojí k nástroji SSM a obdrží oznámení o aktivaci.
 • V nástroji SSM se zobrazí instance produktu pro zařízení.

 Potřebuji k využívání Smart licencí přímé internetové připojení? 

Výchozím nástrojem pro Smart licence je cloudový nástroj Cisco Smart Software Manager (SSM). Zákazníkům, kteří si přejí využít provozní jednoduchosti cloudového nástroje ve své chráněné síti, nabízíme Cisco Smart Software Manager (SSM) Satellite.

SSM Satellite je virtuální server poskytovaný zdarma, který umožňuje replikaci s cloudovým nástrojem SSM při zachování veškeré komunikace on-premise. Jednou za měsíc se satelitní server synchronizuje s cloudovým SSM pomocí on-line přenosu nebo off-line ručního přenosu. Podívejte se na video o Cisco Smart Software Manager (SSM) Satellite.

 Jak jsou informace o licencování předávány zpět společnosti Cisco? 

Řešení pro Smart licencování společnosti Cisco nabízí několik možností nasazení z hlediska předávání údajů o využívání softwarových licencí v závislosti na možnostech zabezpečení, které vyžaduje vaše prostředí. Můžete si vybrat.
Přenos dat z různých systémů můžete provést jedním z následujících způsobů:

Přímý přístup do cloudu (výchozí) – produkty Cisco odesílají informace o využití přímo přes internet nebo pomocí proxy serveru s protokolem HTTP. Žádné další komponenty nejsou nutné.

Přístup pomocí on-premises licenčního serveru – produkty Cisco odesílají informace o využití přes lokálně nainstalovaný satelitní server. Informace se pravidelně aktualizují automaticky v on-line propojených prostředích, ručně v off-line prostředích ručně.

Úplný off-line přístup – rezervace licence – tento způsob spočívá v kopírování informací z produktu na web cisco.com, kde se licence ručně vybírají a odevzdávají. Tato funkce je ekvivalentní uzamčení uzlu, ale s možností sledování smart licence.

Další informace

Více informací o Smart licencování: https://www.cisco.com/go/smartlicensing
Více informaci o Smart Account: https://www.cisco.com/go/smartaccounts
Více informací o vytvoření Smart Account: https://software.cisco.com

Rádi Vám pomůžeme s registrací – kontaktujte nás: cz-smartaccount@alef.com